วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560

"จาตุรนต์" แนะคสช.ฟังเสียงประชาชน ติงยุทธศาสตร์ชาติรวบรัด-ไร้เสรีภาพ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติของคสช. ยังมีแง่มุมต่อเนื่องจากบทความก่อนนี้ครับ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรกับรองประธานวุฒิสภาและรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน มีองค์ประกอบที่ผสมกันระหว่างตัวแทนหน่วยงานของรัฐที่สำคัญและน่าสนใจเป็นพิเศษ คือตัวแทนหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งหลาย ซึ่งเกือบทั้งหมดก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งด้วย นอกนั้นก็มีตัวแทนองค์กรทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นองค์กรหลักๆและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆที่ครม.แต่งตั้ง

ผู้ที่มีอำนาจและมีบทบาทมากต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ คือ นายกรัฐมนตรีและกรรมการที่มาจากสายความมั่นคง ซึ่งถ้าดูจากการตั้งกรรมการชุดแรกที่เกิดขึ้นในช่วงที่ยังมีคสช.อยู่ ผู้มีอำนาจและบทบาทมากที่สุด ก็คือ นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้าคสช.อยู่ด้วย

สรุป ก็คือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่มีขึ้นครั้งแรกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคสช.หรือเรียกได้ว่าเป็นกลไกของคสช.นั่นเอง

กฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างๆขึ้น ซึ่งก็ได้ตั้งขึ้นแล้ว

เมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ตัวร่างยุทธศาสตร์ชาติมาแล้ว ก็เสนอครม. ต่อจากนั้นก็ไปสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาตามลำดับ

เป็นที่เข้าใจได้ไม่ยากว่าเมื่อทำกันในช่วงนี้ ไม่มีสภาผู้แทนและวุฒิสภา ก็ต้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำแทน ก็องค์กรของคสช.อีก

ยุทธศาสตร์ชาติที่จะเกิดขึ้นและจะมีผลต่อไปอีกอย่างน้อย 20 ปีนี้  จึงสิ่งที่คสช.และพวกจะเป็นผู้กำหนดขึ้นทั้งหมด

แม้ในกฎหมายจะกำหนดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชน แต่ก็กำหนดให้ทำอย่างรวบรัดในเวลาสั้นๆและภายใต้สภาพที่ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นเช่นปัจจุบัน ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมร่างยุทธศาสตร์ชาติได้จริง

.......

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น