วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

"เผ่าภูมิ" ชี้ 5 สัญญาณอันตรายเศรษฐกิจไทย


ดร. เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันโดยระบุว่ามีสัญญาณที่น่าเป็นห่วงที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างน้อย 5 ประการ ได้แก่

1. “ไม่ตายแต่เลี้ยงไม่โต” โอกาสการลงทุนใหม่และความต้องการการลงทุนใหม่เหือดแห้ง การใช้จ่ายรวมหรืออุปสงค์รวมไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาไม่มีคนซื้อ คนขายต้องลดการผลิต เกิดกำลังการผลิตถูกทิ้งว่างเปล่าเอาไว้ (idle capacity) กำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพียงแค่ 60-70% การลงทุนใหม่ๆ จึงเหือดแห้ง

2.  “รากหญ้าสงบนิ่ง” เศรษฐกิจระดับบนเติบโตได้ แต่เศรษฐกิจรากหญ้ามีปัญหาหนัก ภาคเอกชนขนาดใหญ่ไม่ใช่แนวทางการขับเคลื่อนในระยะยาว คำตอบคือระบบเงินหมุนในรากหญ้าต้องเกิด ต้องให้เงินเหมือนน้ำในบ่อปลาที่ต้องหมุนตลอดเวลาเพื่อสร้างออกซิเจน ไม่ใช่สงบนิ่งจนปลาตายหมด

3. “หนี้ครัวเรือนคือตัวถ่วง”: หนี้ครัวเรือนต่อ GDP อยู่ในเกณฑ์สูงมาก สูงอันดับต้นๆของโลก ถ้าเทียบกับประเทศที่มีรายได้ใกล้เคียงกับไทย ทำให้เครื่องมือทางการคลังด้อยประสิทธิภาพ การกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ค่อยได้ผล เงินที่กระจายลงไป คนเอาไปใช้หนี้ ไม่นำไปใช้จ่าย หนี้ครัวเรือนจึงเป็นตัวดึงรั้งเศรษฐกิจไทยอย่างหนักในปัจจุบัน

4. “ไร้เกราะกำบัง”: สภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่เป็นกันชนยังใช้การได้อยู่ แต่การบริโภค การใช้จ่าย และการลงทุนในประเทศไม่มีกำลังพอที่จะรองรับเศรษฐกิจโลกที่ผกผันได้เลย เมื่อไหร่ก็ตามที่โลกดีเราก็ฟื้น โลกแย่เราก็วูบ

5. “การคลังมีปัญหา” การขาดดุลงบประมาณที่พุ่งสูงขึ้น รายรับของประเทศน้อยกว่ารายจ่ายไปเรื่อยๆ แบบนี้จะเป็นปัญหา การลดรายจ่ายพอทำได้ แต่การจ่ายให้มีประสิทธิภาพควรทำมากกว่า ส่วนด้านรายรับการขึ้นภาษีหรือเก็บภาษีชนิดแปลกๆกับประชาชนต้องหลีกเลี่ยง แต่ต้องเร่งสร้างรายได้เพื่อเพิ่มฐานภาษี ไม่ใช่สร้างภาระให้กับประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น