วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“ภูมิธรรม” แนะกกต. จัดเลือกตั้งโปร่งใส-ยุติธรรม-เป็นที่ยอมรับ


นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

3 เรื่องที่ กกต.ควรทำเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ……

1.เร่งแก้ไขกฎหมาย ให้พรรคการเมืองหนึ่งพรรคได้รับหมายเลขเดียวกันในทุกเขตเลือกตั้งที่ส่งผู้สมัคร เพื่อป้องกันความสับสนของพี่น้องประชาชน เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ที่จะทำให้ประชาชนเลือกทั้ง สส.ในเขตเลือกตั้ง เลือกพรรค และเลือกนายกรัฐมนตรี  ซึ่งมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางเดินของประเทศ กำหนดอนาคตที่ต้องการของพี่น้องประชาชน  นอกจากนี้แล้วในแง่การทำงานของ กกต. ยังมีความสะดวก และ ป้องกันการทุจริตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 

2.กกต. ควรทำหน้าที่ในฐานะองค์กรอิสระอย่างแท้จริง ไม่ขึ้นกับฝ่ายใด ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หรือ คสช. เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นที่ยอมรับ ของทุกฝ่าย
   
3.เปิดโอกาสให้องค์กรระหว่างประเทศ หรือตัวแทนของประเทศต่างๆ สามารถเข้ามาสังเกตการณ์การเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดการยอมรับว่า การจัดการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นการจัดการเลือกตั้งที่มีความเที่ยงธรรมตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันจะนำไปสู่การยอมรับของนานาประเทศ

-ภูมิธรรม เวชยชัย-

19 ธันวาคม 2561

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น