วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“สุดารัตน์-โภคิน” เยือนจีน หนุนยกเลิกวีซ่า-ถกปัญหาการท่องเที่ยว


คุณหญิงสุดารัตน์ เดินทางเยือนจีน พบผู้ประกอบการท่องเที่ยวภาครัฐและเอกชน หลังยอดนักท่องเที่ยวจีนหาย ย้ำสร้างความมั่นใจความปลอดภัย ชูยกเลิกวีซ่า เร่งขจัดอุปสรรคทุกทาง เพื่อดึงเม็ดเงินกระจายลงท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยว

ดร.โภคิน พลกุล นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน พร้อมด้วยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย และคณะทำงานได้รับเชิญจากสมาคมส่งเสริมมิตรภาพของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพบหารือและกระชับความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในภาคส่วนเอกชนและรัฐวิสาหกิจการท่องเที่ยวของจีน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 21 -23 ธันวาคมที่ผ่านมา

สำหรับการเดินทางมาเยือนในครั้งนี้ ดร.โภคิน เปิดเผยว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของจีนมีความกังวลหลายประการกับเหตุการณ์เรือล่มที่เกิดขึ้นในไทยเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา ได้แก่ เรื่องของความปลอดภัย ซึ่งทางจีนอยากให้เราใส่ใจและดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเร็วที่สุด โดยมีมาตรการสร้างความเชื่อมั่นในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต้องมีมาตรการจัดการอย่างดีที่สุด เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของคนจีนกลับคืนมา รวมทั้งมีคำพูดจากผู้บริหารประเทศ กระทบความรู้สึกนักท่องเที่ยวจีน เลยทำให้ยอดนักท่องเที่ยวชาวจีนตกลงอย่างมากหลังเหตุการณ์เรือล่ม 

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจีนอยากให้ทางไทยพิจารณาการยกเว้นวีซ่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวจีนที่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในไทย และทางผู้ประกอบการจีนคาดว่าหากไทยได้ออกมาตรการยกเลิกวีซ่าจะทำให้นักเที่ยวเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50  จากจำนวนตัวเลขในปัจจุบันที่นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวสูงถึง 10 ล้านคนต่อปีดร.โภคิน กล่าว 

นอกจากนี้ ดร.โภคิน ยังกล่าวถึงกลยุทธ์การดึงดูดนักท่องเที่ยวจีน ด้วยการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยผ่านศิลปินดาราที่คนจีนชื่นชอบ อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยว ควรต้องจัดทำเป็นภาษาจีนเพิ่มเติมอีกหนึ่งภาษา เพื่อให้คนจีนมีความเข้าใจและสามารถค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวไทยได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ที่ผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีมานี้มีหลายปัญหา แต่ปัญหาหลักๆคือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวก็เป็นตัวจักรสำคัญตัวหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และยังเป็นส่วนสำคัญที่จะฟื้นคืนเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วและสามารถกระจายรายได้ลงไปถึงระดับรากหญ้าได้อย่างเร็วเช่นกัน ดังนั้นถ้าหากเราสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว การแก้ปัญหาต่างๆด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นให้ถูกจุด รวมไปถึงการสร้างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ เงินจากการท่องเที่ยวก็จะไหลเข้ามาในระบบเศรษฐกิจได้ทันทีและจะเป็นเงินที่กระจายลงไปชุมชนได้รวดเร็วที่สุด

ดังนั้นเราต้องเร่งสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย การกู้ภัย ที่มีมาตรฐานให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมั่นใจ  ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากหากบริหารจัดการเป็น 

พวกเรามีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาด้านการกู้ภัย และการป้องกันภัยใหญ่ๆมาแล้ว  อย่างเหตุการณ์สึนามิในปี 2547 ที่เกิดเหตุพร้อมกันถึง 6 จังหวัด มีผู้เสียชีวิตและสูญหายเกือบหมื่นคน เราสามารถบริหารจัดการจนสร้างความมั่นใจในระบบเตือนภัย ป้องกันภัย และกู้ภัย ให้นานาชาติมั่นใจและได้ฟื้นการท่องเที่ยว ได้ภายในปีนั้นเลย

และในประเด็นเรื่องวีซ่าที่ทางผู้ประกอบการจีนเรียกร้องให้มีการยกเว้นนั้น คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า ทางพรรคเพื่อไทยพร้อมผลักดันการยกเลิกวีซ่าระหว่างไทยและจีน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวจีนที่ต้องการเข้ามาเที่ยวไทย 

นอกจากนี้ต้องเร่ง สร้างผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อกระจายการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนและหมู่บ้าน ไม่กระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆก็เป็นหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวที่ลดลงจากความอิ่มตัวในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย  เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนมีแนวโน้มท่องเที่ยว ด้วยตนเอง (FIT) มากขึ้น  จึงมีความต้องการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน นอกจากนี้การสร้างเทศกาลหรืองานอีเวนต์ตามเทศกาลประเพณีท้องถิ่นของไทยก็เป็นแนวทางหนึ่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในระดับชุมชนมากยิ่งขึ้น

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวอีกว่า ไทยจะต้องปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวต่างๆที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวในระดับชุมชนโดยเฉพาะต้องมีกฎหมายรองรับที่พักในรูปแบบต่างๆให้ดำเนินกิจการได้ มิใช่ใช้กม.โรงแรมมาควบคุมที่พักทุกชนิด ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อผู้ประกอบการรายเล็กที่อยู่ในท้องถิ่น เช่นโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนด้วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น