วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทษช. ประชุมเตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง


ที่พรรคไทยรักษาชาติ ..ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ กล่าวว่า พรรคจะมีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมของผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งส.. และตัวแทนพรรคประจำจังหวัดในวันที่ 13 ธันวาคม นี้ ที่ห้องเดอะ พอร์ทอล บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 17.00 . โดยในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 12.00 .นั้น จะเป็นการพูดคุยเรื่องจุดยืน อัตลักษณ์ และวิสัยทัศน์ของพรรค โดยตนและนายจาตุรนต์ ฉายแสง ทั้งนี้จะเปิดให้สื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังด้วย ส่วนในช่วงบ่ายนั้นจะเป็นการให้ความรู้กับผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งส..และสมาชิกพรรคเกี่ยวกับข้อกฎหมาย รวมถึงการจัดทำตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ตลอดจนโรดแม็พ และระเบียบต่างๆ ด้วย ขณะที่ นายพงษ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรคไทยรักษาชาติ ระบุว่า ในช่วงเช้าวันนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคได้มีการประชุมและแต่งตั้งคณะทำงานในหลายตำแหน่งได้แก่ 1.รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ 3 คนคือ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ อดีตส..ศรีสะเกษ และนายพงศกร อรรณนพพร 2.ผู้อำนวยการเลือกตั้งคือนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช 3.ประธานคณะกรรมการนโยบายคือ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ทั้งนี้ จะแบ่งออกเป็น 5 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ความมั่นคง และกฎหมาย ด้านสังคม ด้านเทคโนโลยี และด้านการต่างประเทศ 4.ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งส..คือ นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด 5.ประธานคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนคือ นางสาวสุณีย์ เหลืองวิจิตร 6.ประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคคือนายพิชิต ชื่นบาน และ 7. รองโฆษกพรรคคือนางสาวอรุณี กาสยานนท์ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการแต่งตั้งไปแล้ว 2 คนคือ นางสาวขัตติยา สวัสดิผล และนายนิติ เนื่องจำนงค์ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น