วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รุ่นใหม่เพื่อไทย เผยความต้องการ “Gen Y” อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจ


นายยุ้ง จักรไพศาล คนรุ่นใหม่พรรคเพื่อไทย แสดงความเห็น กรณีนิด้าโพลเผยผลสำรวจของคน “Gen Y” (Generation Y) ซึ่งหมายถึงคนที่เกิดในช่วงปี ..2523 – 2540 ส่วนใหญ่อยากเห็นพรรคการเมืองชูนโยบายแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน และหวังว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นหลังมีการเลือกตั้ง ว่า เข้าใจความรู้สึกของคนรุ่นใหม่ดีว่าไม่อาจทนเห็นสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากจากภาวะเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำอยู่ในขณะนี้ได้ 

พรรคเพื่อไทยมีความเห็นว่า คนรุ่นใหม่คือพลังที่สำคัญของประเทศ และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เข้มแข็งได้ หากอยู่ในช่วงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและมีทีมเศรษฐกิจที่เก่งมีประสบการณ์ ก็จะสามารถขับพลังของคนรุ่นนี้ให้แสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่” 

นายยุ้ง กล่าวอีกว่า ความต้องการของกลุ่มคน “Gen Y” สอดคล้องกับแนวคิดสำคัญของพรรคเพื่อไทย ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า สิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือการหยุดวิกฤติเศรษฐกิจทุกระดับ เพราะผลจากเศรษฐกิจตกต่ำได้ก่อให้เกิดวิกฤติในด้านต่างๆ ในสังคมอย่างมาก มีคนตกงาน ว่างงาน หนี้สินล้นพ้นตัวเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และเมื่อหมดหนทางหาเงินมาชำระหนี้ก็ตัดสินใจจบปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายจำนวนไม่น้อย 


ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยเคยทำให้เห็นแล้วว่า คำว่าประชาธิปไตยกินได้คืออะไร เริ่มจากการที่ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง พรรคการเมืองที่มีแนวนโยบายตรงตามความต้องการ เมื่อพรรคดังกล่าวได้รับเลือกให้เข้าไปเป็นรัฐบาล ก็สามารถผลักดันนโยบายออกมาได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต ผู้คนในสังคมก็อยู่อย่างมีความสุข และที่น่าประทับใจที่สุดคือสมัยพรรคไทยรักไทยก่อนจะมาเป็นพรรคเพื่อไทย สามารถใช้หนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ ไอเอ็มเอฟ.ได้หมดก่อนกำหนดถึง 2 ปี ทำให้คนไทยเชิดหน้าชูตาในสังคมโลกอย่างมีศักดิ์ศรี ในสังคมยุคใหม่นี้พรรคเพื่อไทยมีแนวคิดจะส่งเสริมให้คนไทยมีศักยภาพก้าวไปเป็นพลเมืองโลก มีความสามารถคว้าโอกาสที่ดีมาให้แก่ตัวเอง ครอบครัวและประเทศชาติ จึงอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย มาร่วมมือกันสร้างความตระหนัก การเมืองเป็นเรื่องของเราทุกคน การเมืองที่เป็นประชาธิปไตยจะทำให้ประชาชนสามารถเลือกผู้ที่จะเข้ามาบริหารประเทศได้ ซึ่งทำให้เกิดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างตรงจุด ประชาชนมีกินมีใช้ และมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เป็นระบบที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น