วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

“ภูมิธรรม” รำลึก 86 ปี วันรัฐธรรมนูญ หวังประเทศกลับสู่ประชาธิปไตย


นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

รำลึก 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ……
86 ปีกับรัฐธรรมนูญไทย
สังคมจะก้าวไปทางไหน 
การเลือกตั้งคือคำตอบ?

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เป็นกติกาในการที่จะดูแลให้สังคมมีความสงบและจัดสรรประโยชน์ให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม

ในปี 2540 …ได้เกิดรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมไทย และได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่ง

รัฐธรรมนูญ ปี 2540 …เป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ที่สร้างความอ่อนแอให้กับสถาบันพรรคการเมือง  ทำให้การบริหารประเทศขาดความต่อเนื่อง มีการต่อรองผลประโยชน์ส่วนตนต่างๆมากมาย ทำให้สังคมไทยส่วนใหญ่ในห้วงเวลานั้น เห็นพ้องต้องกันว่าประเทศมีความจำเป็นยิ่งที่จะต้องปฏิรูปการเมืองเสียใหม่

รัฐธรรมนูญ ปี 2540 …จึงถือกำเนิดขึ้นในบรรยากาศที่สังคมไทยมีความตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตย และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอำนาจในสังคมไทย  และเกิดความต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมือง อันนำไปสู่การบริหารประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และมีประสิทธิภาพยิ่ง

แต่น่าเสียดายที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ใช้ได้ไม่ถึง 10 ปีการเมืองในรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตยได้ถูกคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง สร้างวาทกรรมให้กลายเป็นภาพเผด็จการรัฐภาอันนำไปสู่การปูทาง ให้เกิดการรัฐประหารในปี 2549 ฉีกรัฐธรรมนูญจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทิ้งไป

รัฐธรรมนูญในวันนี้ ที่กำลังจะ ทำหน้าที่สำคัญในการกำหนดอนาคตของสังคมไทยถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจในการกำหนดและควบคุมทิศทางของประเทศอย่างขาดเหตุผล และไม่อยู่บนโลกความเป็นจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้โครงสร้างอำนาจกลับไปสู่ความเป็น… ”รัฐราชการ”  ย้อนยุคกลับไปสู่ สภาวะแบบดั้งเดิม  โดยใช้   “แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเป็นเครื่องมือสำคัญในการพันธนาการประเทศให้เคลื่อนตัวยากลำบาก อันจะมีผลทำให้ รัฐบาลหลังการเลือกตั้งไม่อาจจะมีศักยภาพเพียงพอ ในการรับมือกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากโลกที่เปลี่ยนแปลงไปต่างๆอย่างรุนแรงและรวดเร็ว

การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ จึงมีความสำคัญยิ่งต่อทิศทางการก้าวไปข้างหน้า ของประเทศไทย ว่าจะเดินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปีที่กำหนดขึ้นโดยคณะบุคคลที่เป็นผลพวงมาจากการรัฐประหาร หรือ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขทิศทางใหม่ เพื่อนำพาประเทศชาติ หลุดจากหลุมดำ ไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น จึงมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่ง 

เป็น……”การเลือกตั้งที่จะรักษา สภาวะดั้งเดิมที่กลุ่มผู้มีอำนาจในปัจจุบันตั้งใจที่รักษาสถานะของกลุ่มตน ให้มีความแข็งแรงและมั่นคงยิ่งๆขึ้น”  

หรือจะเป็น ……”การเลือกตั้งที่มีความหมายทางยุทธศาสตร์เพื่อ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ประเทศหลุดพ้นจาก สภาพ ล้าหลัง ถดถอย ยากจนและสิ้นหวัง เช่นที่คนไทยทุกคน กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

คนไทยทุกคน คือผู้มีอำนาจในการตัดสิน และกำหนดอนาคตของประเทศร่วมกัน 

24 กุมภาพันธ์คือวันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ความก้าวหน้า มีความหวัง และพ้นจากความยากลำบากของชีวิตด้วยมือของ พี่น้องประชาชนเอง

ใช้สิทธิและจิตวิญญาณในระบอบประชาธิปไตย  ร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศให้มีความหวัง มีโอกาส มีอนาคต เพื่อคนไทยทุกคน

ภูมิธรรม เวชยชัย
เลขาธิการพรรคเพื่อไทย

10 ธันวาคม 2561

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น