วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

"จาตุรนต์" นำสัมมนา ความมั่นคงแห่งปี 2020


ผู้สื่อข่าวรายงานจากโรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ ว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา มูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ ร่วมกับ สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย, มหาวิทยาลัยบูรพา และ สถาบันปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม จัดงานสัมมนา ในหัวข้อ “ความมั่นคงแห่งปี 2020 การแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี” โดยมี มร. จอร์จ แกฟโรน ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ และนายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับและปาฐกถาเปิดงาน


ทั้งนี้ นายจาตุรนต์ ฉายแสง กล่าวขอบคุณ มร. จอร์จ แกฟโรน ผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำประเทศไทย , พันโท เอ็กเซล โดห์เมน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย , พันเอกคาร์ล เบิร์นฮาร์ด มูลเลอร์ อดีตผู้ช่วยผู้บริหารรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมระบุว่า ปีนี้ เป็นปีครบรอบ 30 ปี ที่กำแพงเบอร์ลินล่มสลายลง และนำไปสู่การรวมชาติเยอรมนี รวมถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เรียกกันว่า คลื่นลูกที่สาม ของการพัฒนาประชาธิปไตย และปีนี้ ก็ครบรอบ 70 ปี ของการใช้รัฐธรรมนูญ (Basic Law) ของประเทศเยอรมนีด้วย โดยประเทศเยอรมนี ได้แสดงบทบาทนำที่โดดเด่นในหลายด้านๆ โดยเฉพาะบทบาทในสหภาพยุโรป , NATO , การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิด Social Market Economy และ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย และ เครือข่าย ได้ร่วมมือสนับสนุน กับ ทางมูลนิธิคอนราด อย่างต่อเนื่อง ในการนำเสนอตัวแบบ และ แนวทาง จากประเทศเยอรมนี สำหรับการประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก ไม่ว่าจะเป็น การนำเสนอแนวคิด Social Market Economy , การบริหารจัดการพลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อม, การพัฒนาทุนมนุษย์ และ ระบบทวิภาคี(Dual apprentice) ตลอดจน ความท้าทายที่สหภาพยุโรปเผชิญ เช่น Brexit และ กรณีผู้อพยพ (Refugee) ซึ่งในวันนี้ นับว่าเป็นโอกาสอันดี ที่ได้มีวิทยากรจากประเทศเยอรมนี และ วิทยากรที่มีความรู้ประสบการณ์ของไทย หลายท่านมาร่วมแลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็นกัน ในประเด็น “ความมั่นคง 2020” ซึ่งเป็นประเด็นที่ ภูมิภาค ASEAN ให้ความสนใจ และ เป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการกำหนดนโยบายทั้งในบริบทของประเทศและระหว่างประเทศ อย่างยิ่ง ผมหวังว่า การเสวนาวิชาการในวันนี้ จะนำประโยชน์มาให้แก่ทุกท่าน เช่นเดียวกับ การทลายกำแพง เพื่อเปิดพรมแดนไปสู่ สิ่งใหม่ๆ ความท้าทายใหม่ๆ ที่เราจะร่วมนำเสนอหนทาง ในการก้าวเดินร่วมกัน อย่างมั่นคง


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง กล่าวระหว่างการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาแปลเป็นภาษาไทย ใจความว่า “ประเทศไทยและประชาชนไทยทั้งรักและชอบการบริหารประเทศของเยอรมัน เราทั้ง 2 ประเทศมีจุดที่เหมือนกัน คือ ประเทศเยอรมันอยู่ท่ามกลางหมู่มิตรไม่ใช่ศัตรู ประเทศไทยนั้นก็ไม่ได้ต่อสู้หรือขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านมานานมากกว่า 10 ปี ตรงนี้เราคล้ายกัน แต่เมื่อท่านได้บอกว่าผู้นำของท่านได้ให้นโยบายความมั่นคงว่า ให้ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม ปกป้องสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย หลักนิติรัฐนิติธรรม เสรีภาพ และรักษากฎหมายระหว่างประเทศ ตรงนี้เราแตกต่างกัน เพราะว่า ประเทศไทยนั้น เรายอมสละประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นคง แลกเสรีภาพเพื่อความมั่นคง แล้วความมั่นคงที่ว่านี้มันหมายถึงอะไร ไม่ใช่ความมั่นคงของประชาชน ตรงนี้ที่ทั้งสองประเทศแตกต่างกัน”ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น