วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

'เพื่อไทย กทม.' เดินหน้าดัน ส.ข.กลับ คืนอำนาจให้ประชาชน


วันนี้ (20 พ.ย.62) นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายณรงค์ รุ่งธนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย เผยว่า วันนี้ได้รับเชิญมาแถลงข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ที่มีท่าน ส.ส.ซูการ์โน มะทา เป็นประธาน ตามที่ได้ยื่นคำร้องไปเมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้ก็ได้ย้ำคำถามต่อคณะกรรมาธิการเพื่อให้กรุงเทพมหานครได้ชี้แจงหลายประเด็น อาทิ การคงไว้ซึ่งตำแหน่งสมาชิกสภาเขตและสภาเขต ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายฉบับอื่นหรือไม่อย่างไร หากไม่ขัดเหตุใดจึงต้องยกเลิก ส.ข. และกระบวนการยกร่าง พรบ.กทม.ฉบับใหม่จาก สปท.ที่นำเสนอให้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรุงเทพมหานครจากสภาเขตเป็นประชาคมเขตนั้น ไม่ได้นำผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงคืออดีตสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) หรืออดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เข้าร่วมยกร่างและแสดงความคิดเห็นใช่หรือไม่

ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยมิได้มีความขัดข้องในกรณีที่ผู้ยกร่างเห็นความสำคัญของประชาคมเขต แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะดีหรือไม่เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และอำนาจหน้าที่ก็มิได้มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับสภาเขตแต่อย่างใด ดังนั้น หากจะมีประชาคมเขตในอนาคตก็น่าจะสามารถทำงานควบคู่ไปกับสภาเขตได้

นอกจากนี้ขอตั้งข้อสังเกตว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่ผ่านมาก็ไม่ได้เปิดกว้างและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่กว้างขวาง โดยมีผู้แสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวน้อยมากหากเทียบกับจำนวนประชากรทั้งกรุงเทพมหานคร

นายวิชาญ กล่าวต่อว่า ขอขอบคุณทางคณะกรรมาธิการที่เห็นประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญและหยิบยกให้คณะอนุกรรมการของกรรมาธิการคณะนี้พิจารณาเป็นวาระสำคัญ เพื่อลงรายละเอียดและให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงต่อไป นายวิชาญกล่าว

==========

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น