วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

“เพื่อไทย” ลงพื้นที่รับฟังปัญหาบ้านเอื้ออาทรรังสิต


คณะทำงานรับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียนของพรรคเพื่อไทย นำโดยนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรค ในฐานะประธานคณะทำงานฯหม่อมหลวงณัฎฐพล เทวกุล รองประธานคณะรับเรื่องราวร้องทุกข์และนายชัยยันต์ ผลสุวรรณ์ ..ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่รับฟังความเดือดร้อนไม่มีพื้นที่ค้าขายของประชาชนบ้านเอื้ออาทร คลอง 1 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด57 ตึกๆละ 43 ห้องรวมกว่า 2,500 ห้อง ผู้พักอาศัยมากกว่า 5,000 คน 
.
สำหรับเรื่องร้องเรียนและความต้องการของชาวชุมชนโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้า คืออยากทำการทุบ-ย้ายหรือเปิดช่องกำแพงหน้าหมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ตลาด ให้สามารถทำการค้าขายได้สะดวก เพราะผู้คนสัญจรผ่านไปมามองไม่เห็นตลาดภายใน เนื่องจากกำแพงหมู่บ้านสูงกว่าพื้นถนนมาก แต่ที่ผ่านมาการเคหะแห่งชาติ ยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการเนื่องจากติดขัดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
.
โดยนายณัฐพล เพชรกำจัด ประธานนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรรังสิต 1 ได้ขอบคุณคณะทำงานพรรคเพื่อไทยที่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาได้ร้องเรียนหลายหน่วยงานแต่ไม่มีความคืบหน้า จึงอยากให้ทางพรรคเพื่อไทย ช่วยเป็นช่องทางผลักดันผู้เกี่ยวข้องอนุญาตให้เปิดช่องกำแพงด้านหน้าหมู่บ้านเพื่อให้ค้าขายสะดวก อนุญาตให้เฉพาะผู้มีชื่อเป็นเจ้าบ้านในหมู่บ้านเอื้ออาทร ไม่อนุญาติให้มีการเช่าช่วงหรือสวมสิทธิ์มาค้าขายในจุดนี้
.
เบื้องต้นคัดค้านร้านสะดวกซื้อของกลุ่มทุนที่อาจจะมาเปิดบริการด้วย เพื่อให้รายได้ตกสู่ชาวชุมชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ในพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทร ยังมีพื้นที่ว่างเปล่าอีกหนึ่งแห่งด้านหลังหมู่บ้านที่การเคหะแห่งชาติ กันเอาไว้ทำประโยชน์ในเชิงรายได้ ขณะที่ชุมชนมีที่จอดรถไม่เพียงพอแต่อยู่ในทำเลที่ไม่เหมาะที่จะทำการค้าขายได้อย่างที่การเคหะอยากผลักดันพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นตลาดนัด 
.
นางสาวน้อยหน่า นิดน้อย เลขานุการชุมชน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรรังสิต 1 กล่าวว่าชาวชุมชนบางส่วนต้องการให้นำพื้นที่ซึ่งยังไม่ใช้ประโยชน์ทำเป็นสนามเด็กเล่นหรือลานสันทนาการให้ชุมชนและใช้เป็นที่จอดรถในช่วงกลางคืนได้ด้วย เพราะมีเด็กในบ้านเอื้ออาทรจำนวนมาก ซึ่งแม้มีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นลานกีฬาสันทนาการและสนามเด็กเล่นเดิม แต่อุปกรณ์ชำรุดจำนวนมากและไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ในโครงการยังมีปัญหาเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งต้องการให้ทางเทศบาลเข้ามาดูแล เพราะปัจจุบันอยู่ในการดูแลของการเคหะแห่งชาติ ติดขัดเรื่องกระบวนการและข้อจำกัดต่างๆในการดูแลให้มีประสิทธิภาพ
.
ด้านนายชัยยันต์ กล่าวว่า ในฐานะ ..จะทำหน้าที่ประสานงานกับการเคหะและนิติบุคคลที่ดูแลเบื้องต้นจะทำแบบสอบถามผู้พักอาศัยในบ้านเอื้ออาทร 1 เพื่อประกอบการพิจารณาของการเคหะแห่งชาติและให้ประสานความร่วมมือกับข้าราชการท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบ้านเอื้ออาทร 1 อยู่เพื่อผลักดันโครงการนี้ โดยส่วนตัวเห็นว่า น่าจะแก้ปัญหาให้ชาวชุมชนได้ และขอขอบคุณชาวชุมชนที่ยื่นเรื่องเข้ามา เพื่อสะท้อนการร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของชุมชน พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับหมู่บ้านเอื้ออาทรต่างๆ และมีมาตรการไม่ให้ร้านสะดวกซื้อของกลุ่มทุน เข้ามาค้าขายในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการแย่งที่ทำมาหากินกับชาวบ้านผู้มีรายได้น้อย
.
นางลดาวัลลิ์ ระบุว่า หลังจาก ..ในพื้นที่ร้องเรียนปัญหาเข้าไปในคณะทำงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ โดยหวังให้เป็นชุมชนนำร่องในการแก้ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชนเอื้ออาทร ซึ่งผลักดันโครงการมาตั้งแต่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยกรณีนี้พบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้บ้านจัดสรรหรือหมู่บ้านต่างๆมีรั้วรอบขอบชิด 
.
พร้อมยืนยันว่า กฎหมายสามารถแก้ไขได้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยจะผลักดันเรื่องนี้ผ่านกลไกทางรัฐสภาและให้ ..ในพื้นที่ติดตามอย่างใกล้ชิด มีหัวใจในการแก้ปัญหาคือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะช่องทางทำมาหากินโดยยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำ พร้อมกันนี้เรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น