วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

"ชวลิต" ชวน "เสรี" แก้ รธน.ให้การเมืองมีเสถียรภาพ

"ชวลิต" ชวน "เสรี" ร่วมสร้างความเชื่อมั่นประเทศ แก้ รธน.ให้การเมืองมีเสถียรภาพ


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นกรณีนายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว. ให้สัมภาษณ์ว่า ยังไม่เห็นปัญหาของการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนึ้. และ ส.ว.มีหน้าที่ควบคุมดูแลความเรียบร้อยบ้านเมืองในระยะเปลี่ยนผ่าน นั้นในฐานะสมาชิกรัฐสภาด้วยคนหนึ่ง และโดยความเห็นส่วนตัว
ไม่เคยคิดลิดรอนอำนาจ หน้าที่ของ ส.ว.เพราะต่างก็เป็นสมาชิกรัฐสภาด้วยกัน ทั้ง ส.ส.และ ส.ว.ต่างต้องร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นประเทศ โดยเฉพาะปัจจุบันประชาชนกำลังประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงอยู่ในขณะนี้ ยิ่งเห็นการปิดกิจการ การเลิกจ้าง เด็กจบใหม่ตกงาน ไม่มีงานทำจำนวนหลายแสนคน  ทั้งปัญหาพืชผลการเกษตรไม่เป็นราคา หนี้คร้วเรือนท่วมหัวชาวบ้าน ถ้าสมาชิกรัฐสภาไม่หาทางออกร่วมกัน บ้านเมืองจะเดินไปอย่างไร
           
ผมเห็นว่า ประเทศไทยต้องรีบสร้างความเชื่อมั่นประเทศด้วยการทำให้ระบบการเมืองมีเสถียรภาพ เป็นประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างแท้จริง ถ้าโครงสร้างทางการเมืองยังเป็นเช่นในปัจจุบัน ก็จะไม่มีใครสนใจมาลงทุน จะมีก็แต่การลงทุนภาครัฐเป็นหลักเช่นเดิม
           
มีข้อสังเกตว่างบประมาณภาครัฐซึ่งเป็นงบประจำมีถึง 80% ส่วนงบลงทุนมีเพียง 20% เท่านั้น
จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไร ถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ หายนะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะคนระดับรากหญ้า เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา จะตายคามือผู้บริหารในปัจจุบันในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
     
ทางออกประเทศที่พรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นร่วมกัน คือ การสร้างความเชื่อมั่นประเทศด้วยการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ระบบการเมืองมีเสถียรภาพ และเป็นประชาธิปไตยดังกล่าวข้างต้น       
         
ผมจึงหวังว่า ส.ว.จะร่วมมือกับ ส.ส.ในฐานะต่างก็เป็นสมาชิกรัฐสภาร่วมกันผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนจะแก้ไขประเด็นใดบ้างนั้น  ควรรับฟังเสียงจากประชาชนอย่างหลากหลายทั่วถึง ก็จะได้รัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น