วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

"นพพล" แนะคลังจริงใจ ช่วยเกษตรกร


นายนพพล  เหลืองทองนารา ส.ส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า หลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรในหลายพื้นที่ทั่วประเทศประสบปัญหาในเรื่องความเป็นอยู่ รายได้จากภาคการเกษตร ที่ถดถอยและผลผลิตต่ำกว่าเป้าหมาย เป็นหนี้สินทุกครัวเรือน ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำมาก เป็นประวัตการณ์ นอกจากนี้การบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานภาครัฐไม่เอื้อต่อการทำการเกษตร เนื่องมาจากรัฐมีการเร่งระบายน้ำจนน้ำต้นทุนลดลงปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดมาจากหน่วยงานภาครัฐบริหารงานผิดพลาด

นอกจากนี้จากการที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถไปกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ได้เพื่อต่อทุนในการทำการเกษตร แต่ในความเป็นจริงเกษตรกรไปกู้เงินจากธ.ก.ส.จำนวน 100,000 บาท ทางธ.ก.ส.จะทำการหักหนี้เก่าทำให้เกษตรกรที่ไปกู้เงินไม่ได้เต็มจำนวนที่ขอกู้ บางรายกู้100,000 บาท ได้เงิน 20,000 บาท ไม่สามารถนำมาต่อยอดทำการเกษตรไม่ได้ แต่ธนาคารได้เพราะเกษตรกรมีหนี้เพิ่มสูงขึ้น นโยบายดังกล่าวถือเป็นการทำร้ายเกษตรกรจากรัฐโดยตรง

นายพลพล กล่าวด้วยว่า อยากให้รัฐบาลหรือกระทรวงการคลัง มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจังและจริงใจมากกว่านี้ ไม่ใช่ปากบอกจะช่วยเต็มที่แต่จริงๆไม่ได้ช่วยอะไรเลย ส่งผลให้เกษตรกรได้รับผลกระทบหนักขึ้นไปอีก  การดำเนินการของรัฐบาลไม่ต่างจากการกลุ่มปล่อยกู้กินดอกหรือที่รู้จักกันว่าแก๊งหมวกกันน็อค  เพราะเกษตรกรเพาะปลูกไม่ได้ กู้ก็ถูกหักเงินจนไม่เหลือให้สามารถทำอะไรได้ เกษตรกรหวังว่ารัฐบาลจะจริงใจต่อเกษตรกรอย่างแท้จริงอย่าปากหวาน แต่ไม่จริงใจแบบนี้ หากรัฐอยากช่วยจริงต้องหยุดพักการชำระหนี้และหยุดดอกเบี้ยเหมือนที่รัฐบาลในอดีตเคยทำซึ่งจะช่วยเหลือเกษตรกรได้มากกว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น