วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

"สมัชชาคนจน" จัดชุมนุมทวงถามสัญญารัฐบาล


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่สมัชชาคนจนได้ชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ระหว่างวันที่ 5-23 ตุลาคม 2562 ณ ถนนลูกหลวง ข้างกระทรวงศึกษาธิการ  โดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ)  ให้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เจรจาแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนแทนนายกรัฐมนตรี สรุปผลการเจรจาแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน ดังนี้

1. รัฐบาลร่วมกับสมัชชาคนจนได้จัดทำบันทึกข้อตกลงซึ่งมีกรอบเวลาร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งจะได้นำผลการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนำเรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562   ปัจจุบันยังมีการนำเสนอใดๆ

2.ให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ตามร่างคำสั่งที่สมัชชาคนจนเสนอไว้ จะได้เร่งดำเนินการนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปลงนาม  ปัจจุบันยังไม่มีการลงนามแต่งตั้งใด

3. เรื่องการผ่อนผันให้ทำกินในที่ดินเดิมของสมัชชาคนจนนั้น ในเรื่องนี้ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างสมัชชาคนจนและรัฐบาล ซึ่งได้เห็นชอบตามความในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้วและนำเรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562   ปัจจุบันยังมีการนำเสนอใดๆ

4. การกำหนดวันประชุมคณะกรรมการแก้ปัญหาฝายหัวนา และเขื่อนราษีไศล ยังไม่ได้นัดหมายวันประชุมแต่อย่างใด

ล่าสุด วันนี้ สมัชชาคนจน ระบุว่า การที่นายกรัฐมนตรีเดินทางตรวจราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  สมัชชาคนจน จึงได้จัดชุมนุมเพื่อทวงถามคำสัญญาตามที่รัฐบาลได้ตกลงสมัชชาคนจนไว้  ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  ณ อ.ราษีไศล  จ.ศรีสะเกษ  ตั้งแต่เวลา 07.30 น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น