วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ย้อนอดีต "ยิ่งลักษณ์" กราบทูลเชิญ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนไทย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขศาสนจักรโรมันคาทอลิก และพระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน เสด็จถึงประเทศไทย โดยจะทรงพำนักในประเทศไทยระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 2562

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2556 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ของไทยในขณะนั้น ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก ณ พระราชวังสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส (His Holiness Pope Francis) ณ นครรัฐวาติกัน โดยแสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ไทย-วาติกันที่มีมาอย่างราบรื่น ซึ่งถือเป็นการเยือนนครรัฐวาติกันในรอบ 58 ปีของนายกรัฐมนตรีไทย นับตั้งแต่การเยือนของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อปี 2498

พร้อมกันนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯของไทยในขณะนั้น ยังได้กล่าวชื่นชมบทบาทของคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและช่วยเหลือผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ขณะที่ไทยเป็นประเทศที่เคารพและเข้าใจในความหลากหลาย รัฐบาลไทยส่งเสริมให้คนทุกชาติและทุกศาสนา สามารถประกอบศาสนพิธีของตนได้อย่างเสรี และอยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้ ชาวไทยที่นับถือนิกายโรมันคาทอลิกมีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย ขณะที่สมเด็จพระสันตะปาปา ทรงยินดีต่อการให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาของไทย

ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จเยือนไทย จากที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในระหว่างการเข้าพบที่รัฐวาติกัน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2556 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น