วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ขัตติยา สวัสดิผล - รัฐธรรมนูญไทย: กฎหมายสูงสุดที่ควรมาจากประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "เดียร์-ขัตติยา สวัสดิผล" เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

รัฐธรรมนูญไทย...กฎหมายสูงสุดที่ควรมาจากประชาชน ส.ส.ร. ควรมาจากประชาชน “ทั้งหมด”

วันที่ 10 ธันวาคม หรือวันรัฐธรรมนูญ วนมาถึงอีกครั้ง แน่นอนว่าเดียร์ขัดใจกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอยู่ไม่น้อย 

ประเทศไทยมีคำฮิตติดปากว่า “อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน” และ “รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศ”

เมื่อประเทศไทยเรามีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งแปลว่าทุกคนมีสิทธิ เสียง และเสรีภาพเท่าเทียมกัน การอยู่ร่วมกันโดยไม่ทะเลาะจึงจำเป็นต้องทำกฎระเบียบพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม เราควรจะต้องใช้กฎระเบียบพื้นฐานตัวนี้เป็นหลักสูงสุด และขยายกิ่งก้านสาขาไปเป็นกฎในด้านต่างๆ เพื่อรองรับการอยู่ร่วมกันภายในประเทศในทุกมิติ กฎระเบียบพื้นฐานตัวนี้แหละ ที่เราจะเรียกว่า “รัฐธรรมนูญ”

เมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญคือกฎระเบียบพื้นฐานที่เราจะต้องเอามาใช้เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนในประเทศอยู่กันอย่างสงบสุข การร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาสักฉบับก็ควรมาจากประชาชนทุกคน เมื่อประชาชนมีจำนวนมากเกินไปที่จะเข้ามาร่วมกันร่างรัฐธรรมนูญ การให้ประชาชนเลือกตัวแทนของตนเข้าไปทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญคือวิธีที่ดีที่สุด เพราะนั่นหมายถึงประชาชนให้อำนาจบุคคลที่ตนเลือกเข้าไปทำหน้าที่แทน เช่นนี้จึงจะเหมาะสมกับคำฮิตที่ว่า อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน และรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เพราะคนที่มีอำนาจสูงสุดนั่นแหละ คือคนที่ร่างกฎหมายสูงสุดของประเทศนั้นเองผ่านตัวแทนที่ตนเลือก 

รัฐธรรมนูญที่ประเทศไทยต้องการจึงต้องไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ร่างโดยกลุ่มคนที่ถูกสถาปนาขึ้นโดยพวกเผด็จการ เพราะพวกเผด็จการมันคือพวกที่ยึดอำนาจสูงสุดไปจากประชาชนด้วยการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง

ที่เขียนมาทั้งหมด เดียร์แค่อยากจะบอกว่า แค่เริ่มต้นที่มาของรัฐธรรมนูญปี 2560 มันก็ผิดแล้ว เพราะมันถูกร่างขึ้นโดยคนกลุ่มเดียวที่ไม่มีความยึดโยงกับประชาชนที่ถืออำนาจสูงสุดอยู่เลย เขาว่ากันว่า...รัฐธรรมนูญปี 2560 ถูกร่างขึ้นเพื่อสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารปี 2557 จริงหรือไม่...เดียร์ว่าทุกท่านคงมีคำตอบอยู่ในใจ

“กฎหมายรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศ ก็เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของร่างกายมนุษย์ ขนาดเรานอนผิดท่าเรายังปวดหลัง แล้วหากกระดูกสันหลังเราพัง เราจะลุกขึ้นเดินไปข้างหน้ากันได้อย่างไร?”

ช่วยกันทำให้กฎหมายรัฐธรรมนูญกลับคืนสู่มือประชาชนเถอะค่ะ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด เพื่อให้รัฐธรรมนูญมีคุณค่าสมราคากับที่ว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย

สุขสันต์วันรัฐธรรมนูญค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น