วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"เพื่อไทย" ห่วงคนละครึ่งไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม ขยายความเหลื่อมล้ำสังคม

“เพื่อไทย” แนะเพิ่มช่องทางเปิดโอกาสเข้าถึงโครงการรัฐ ชี้คนละครึ่งไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม หวั่นรัฐขยายความเหลื่อมล้ำในสังคม

นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย เปิดเผยถึงโครงการคนล่ะครึ่ง ว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ดีสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง เพราะที่ผ่านมาประชาชนประสบปัญหารายได้ไม่พอจ่าย หลายครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ การจัดทำโครงการดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาประชาชนได้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีข้อจำกัด เพราะประชาชนในหลายพื้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ตามพื้นที่ชนบท ในต่างจังหวัด คนเฒ่าคนแก่ ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี  ไม่มีโทรศัพท์ระบบสมาร์ทโฟน ไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการได้ ส่งผลให้ประชาชนเสียโอกาสรับประโยชน์จากโครงการรัฐ

นายปิยวัฒน กล่าวด้วยว่า รัฐบาลควรเพิ่มช่องทางในการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายที่รัฐบาลจัดทำขึ้น เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงโครงการรัฐไปยังประชาชนทุกกลุ่ม สร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกคน โครงการดีแต่ไม่รอบครอบและไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่วนใหญ่ประชาชนที่ได้ประโยชน์คือคนที่เข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งก็จะเป็นคนกลุ่มเดิมที่เคยได้ในโครงการแจกเงินของรัฐในหลายโครงการ ดังนั้นรัฐบาลจำต้องเพิ่มช่องทางพร้อมเปิดโอกาสให้กลุ่มประชาชนที่เข้าไม่ถึงและในพื้นที่ห่างไกล หากไม่ทำจะรัฐจะขยายความเหลื่อมล้ำในสังคมเพิ่มมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น