วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

“ดร.ประเสริฐ” แนะไทยแสวงหาความร่วมมือนานาชาติ-หนุนยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง

มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล เยอรมัน-อุษาคเนย์ ร่วมกันจัดการสัมมนา หัวข้อ “Europe's Recovery and Responsibility in the World – A Dialogue with European and Thai Partners” ณ โรงแรมเลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยมี สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย (Instiutute of Democratization Studies : iDS) นำโดย ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ ในฐานะผู้อำนวยการของสถาบันฯ เข้าร่วมเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างเครือข่ายร่วมกันในครั้งนี้ด้วย

ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย ระบุว่า “ยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง (Connectivity Strategy) สำหรับอนาคตระหว่างสหภาพยุโรปและเอเชีย ในมิติเศรษฐกิจ, ดิจิตอลเทคโนโลยี, ความมั่นคง และพลเมือง มีความสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ ในภาวะที่โลกกำลังเผชิญกับ Covid19 ซึ่งการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องแสวงหาความร่วมมือกับนานาชาติอย่างกว้างขวางเพื่อให้เรากลับมาดีกว่าเดิมและเตรียมการสำหรับอนาคตไปพร้อมกัน”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น