วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"ดร.ประเสริฐ" แนะตรวจโควิดเชิงรุก ถามรัฐ "เราจะได้ฉีดวัคซีนเดือนไหน?"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.ประเสริฐ พัฒนผลไพบูลย์ ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย เผยแพร่ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

เรื่องเร่งด่วนในการรับมือกับ Covid19 คือ การให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีน ได้อย่างทั่วถึง พร้อมๆกับการตรวจคัดกรองเชิงรุก

“เราจะได้ฉีดวัคซีนเดือนไหน?” คำถามนี้เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งถ้าดูในยุโรปที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดที่มีผู้ติดเชื้อวันละมากกว่า 10,000คนนั้น เขาได้มีการขึ้นทะเบียนหรือการรับรองวัคซีนในสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยเร่งระบบการรับรองแล้วดำเนินการการฉีดวัคซีนให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งราว 10 ประเทศได้เริ่มฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า 5 ล้านโดส และในเดือนมกราคมปี64 ก็ะมีการฉีดวัคซีนอีกหลายสิบเท่า คาดว่าจะเป็นร้อยล้านโดส

แสดงให้เห็นการบริหารจัดการที่ เราไม่จำเป็นจะต้องขึ้นกับวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เพราะในปัจจุบันมีวัคซีนที่ผลิตจาก ยุโรป อเมริกา จีน ฯลฯ ให้เลือก ซึ่งรัฐบาลควรรีบจัดหามาให้เพียงพอและกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรวัคซีน เช่น จัดสรรเร่งด่วนให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ และ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

และ เมื่อสถานการณ์การระบาดขยายตัวออกไป ความต้องการวัคซีนก็จะมากขึ้นตามไปด้วย จึงควรเปิดให้ภาคเอกชนมาสนับสนุนในการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ อย่างที่สิงคโปร์ดำเนินการ เพื่อให้มีปริมาณวัคซีนเพียงพอและทั่วถึง

นอกจากนี้ การใช้มาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุก คือ มิใช่การรอผู้ที่เจ็บป่วยอาการเริ่มหนักหรือหนักแล้วมาตรวจเชื้อที่โรงพยาบาล ซึ่งต้องมาวินิจฉัยและติดตามสอบสวนโรคผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะในภาวะที่มีผู้ติดเชื้อกระจายตัวไปในหลายพื้นที่

การตรวจคัดกรอง จึงควรรุกเข้าไปที่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ที่ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อด้วย เพื่อคัดกรองผู้ที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ แล้วรักษาดูแลผู้ที่ติดเชื้อให้หาย ในส่วนผู้ที่ไม่ติดเชื้อจะได้สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติต่อได้ โดยมีการดูแลพื้นที่นั้นๆ อย่างเข้มงวด เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น