วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"โฆษกเพื่อไทย" โวย รัฐธรรมนูญถูกฉีกบ่อย ทำไทยถดถอย-ด้อยค่า-ล้าหลัง

"โฆษกเพื่อไทย" ชี้รธน.ไทย 88 ปี ถูกฉีกบ่อยสุดในโลก ถูกทำให้ถดถอย  ด้อยค่า ล้าหลัง หวัง ส.ส.ร.ชุดใหม่และผู้มีอำนาจ เปิดทางออกให้ประเทศ

นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญทั่วโลก ล้วนเป็นการแสดงออกถึงเจตจำนงค์ของคนในชาติ ที่เห็นพ้องต้องกันว่า จะกำหนดรูปแบบการปกครองแบบใด  ผ่านกฎหมายสูงสุด กำหนดการใช้อำนาจรัฐผ่านใคร  แล้วใครคือผู้ใช้อำนาจนั้น  กำหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นอย่างไร ภายใต้รัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติไว้ 

ตัวอย่างที่มั่นคงที่สุดคือ สหรัฐอเมริกาใช้รัฐธรรมนูญเพียงฉบับเดียวมาตลอด 233ปี  ทั้งที่มีการต่อสู้ทางความคิด ในรูปแบบไหน เกิดกลุ่มความคิด  ความขัดแย้งทางผิวสี เกิดวิกฤตหลายครั้ง แต่สหรัฐฯไม่เคยฉีกรัฐธรรมนูญ  เพราะระบบการปกครองกองทัพที่เป็นระบบโดยผู้นำประเทศเป็นผู้นำเหล่าทัพสูงสุด ขณะที่ประชากรภายประเทศมีความเชื่อถือและยึดมั่นในกรอบกติกานี้ แม้จะได้ผู้นำที่มีนโยบายสุดขั้ว  แต่ยังยึดมั่นในตัวกฎหมายสูงสุด   หรือแม้แต่อังกฤษที่ผจญกับวิกฤติการเมือง-เศรษฐกิจ  มีความคิดต่างหลากหลายรูปแบบ  แต่ไม่เคยทำรัฐประหาร ผู้นำยังเชื่อมั่นรัฐธรรมนูญ  เดินตามกรอบกติกาที่มีมา ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่ารัฐธรรมนูญคือเสาหลักที่จะละเมิดไม่ได้  แม้ไทยจะไม่สามารถนำบริบทของในต่างประเทศมาใช้ได้  แต่เป็นสิ่งที่เราควรหันกลับมามองตัวเราเองว่า  ทั่วโลกเห็นถึงหลักการสูงสุดของประเทศร่วมกัน ไม่มีการทำลายหลักของชาติอย่างง่ายดาย  

โฆษกพรรคเพื่อไทยยังกล่าวอีกด้วยว่ามองกลับมาที่ประเทศไทย หลักของประเทศกลับถูกฉีกแล้วเขียนใหม่นับครั้งไม่ถ้วน  ในรอบ 88 ปี นับจากปีที่มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกในปี 2475  ทั้งที่เราท่องจำกันว่ารัฐธรรมนูญ คือกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการปกครองประเทศ  แต่ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์กฎหมายในลำดับศักดิ์ที่ต่ำกว่า กลับมีผลบังคับเหนือรัฐธรรมนูญในหลายกรณี  จนสังคมเกิดความเคลือบแคลงใจ  รัฐธรรมนูญไทยกำลังถูกทำให้ถดถอย ด้อยค่าและล้าหลังลงหรือไม่  ความมั่นคงและยั่งยืนของรัฐธรรมนูญถูกทำลายด้วยการทำรัฐประหารหรือไม่? 

ขณะที่รัฐธรรมนูญหลายฉบับเริ่มต้นด้วยปากกระบอกปืน พรากการมีส่วนร่วมของประชาชน  ขณะที่รัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีจุดเริ่มต้นมาจากคนไม่กี่คน ไม่ได้คำนึงถึงประชาชนอันเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง ในวันรัฐธรรมนูญปีนี้ หวังว่า การตั้ง ส.ส.ร.ในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงและแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริง และจะต้องไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกหลังจากนี้

"เราจะสู้เพื่อประชาธิปไตย เพื่ออนาคตของลูกหลาน และพาไปสู่ทางออกประเทศอย่างสันติและยั่งยืนต่อไป เพื่อรัฐธรรมนูญในฝันที่เป็นประชาธิปไตยอย่างจริง" นางสาวอรุณีกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น