วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

"โฆษกเพื่อไทย" อัดรัฐไร้ประสิทธิภาพ หละหลวมปล่อยโควิดระบาด

ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรค เพื่อไทย กล่าวถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ว่า รัฐบาลต้องเร่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ซึ่งในวิกฤติมีโอกาสเสมอ รัฐบาลควรมีมาตรการในการปรับรื้อระบบแรงงานต่างด้าวใหม่ทั้งระบบ และควรผ่อนปรนมาตรการทางกฎหมาย เพื่อนำเอาแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่แสดงตน มาตรวจคัดกรองโรค เพื่อสามารถจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้น อยากเสนอให้รัฐบาลมีมาตรการบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ จะเห็นได้ว่าเกิดจากการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่หละหลวม ปล่อยให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย หรือแม้แต่การแพร่ระบาดในบ่อนการพนันที่จังหวัดระยอง ที่มีการลักลอบเล่นการพนัน สะท้อนให้เห็นถึงความหย่อนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของรัฐบาล ดังนั้น จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาควบคุมและปราบปรามเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่เป็นประธาน ศบค. ซึ่งควรมีความรับผิดชอบโดยตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันเราใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นตัวจำกัดและควบคุมโรค แต่อำนาจในการสั่งการต่างๆ ของรัฐบาล ดูเหมือนแยกส่วนและไร้ประสิทธิภาพ รัฐรวมศูนย์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เป็นเพียงโครงสร้าง แต่การแบ่งหน้าที่ยังมีปัญหาอยู่ และยังไม่มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน เราต้องอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปอีกอย่างน้อยประมาณ 2 ปี รัฐบาลต้องหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ที่นอกเหนือไปจากมาตรการแจกเงินเท่านั้น ซึ่งในปี 2564 เราอยากเห็นความหวังและโอกาสที่รัฐบาลจะเสริมสร้างและพัฒนาแรงงานใหม่ๆ เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ในตลาดการค้าใหม่ๆ เพื่อให้สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น