วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

'วิป สปช.' สรุปกรอบวันลงมติ เห็นชอบ-ไม่เห็นชอบ ร่างรธน. 7 ก.ย.นี้


วันนี้ (5 สิงหาคม 2558) คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (วิป สปช.) ได้ประชุมลงมติเบื้องต้นกำหนดวันประชุมเพื่อลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์แล้ว ในวันที่ 7 กันยายน 2558 โดยที่ประชุมวิป สปช.ยังหารือกันถึงการตั้งคำถามประกอบการประชามติ ตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเปิดทางไว้นั้น ว่าระหว่างวันที่ 17 - 21 ส.ค.นี้ สปช.จะต้องเรียกประชุมเพื่อมีมติร่วมกัน ถึงคำถามที่ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและตามกระบวนการหาข้อสรุปนั้น ต้องเปิดให้สมาชิกเสนอคำถามได้โดยอิสระ ก่อนคัดกรองและลงมติเลือก

สำหรับความคืบหน้าในการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญยังคงพิจารณาเพียงแค่บันทึกเจตนารมณ์ในร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้น ส่วนรายละเอียดของเนื้อหาที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมหรือค้างการพิจารณาไว้ยังคงเป็นกำหนดการเดิม คือวันที่ 10 - 11 ส.ค.ที่จะประชุมชี้ขาด ทั้งเรื่องที่มา ส.ว.เรื่องโครงสร้างคณะกรรมการยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น