วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

'บวรศักดิ์' อัด สปช. ใช้ 'มโนสำนึก'


ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการ(กมธ.)ปฏิรูปการเมือง และคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สปช. จะยื่นหนังสือถึงประธาน สปช. ส่งเรื่องไปยัง ครม. เพื่อส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยกรณีร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่มีคำปรารภ ถือว่าเป็นร่างที่เสร็จสมบูรณ์หรือไม่ว่า การพิจารณาต้องดูมูลเหตุประเด็นของปัญหา หากดำเนินการโดยไม่มีมูลเหตุ ประชาชน 60 กว่าล้านคนจะเสียหาย อย่างไรก็ตามทุกคนมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องมาให้ตน แต่จะเข้าท่า มีเหตุมีผลหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง หน้าที่ของตนไม่ใช่บุรุษไปรษณีย์ แต่มีหน้าที่ใช้ดุลยพินิจ โดยหลังจากนี้ สปช.จะไม่มีการนัดประชุมใด ๆ อีกแล้ว ส่วนร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่มีคำปรารภ จะเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์หรือไม่นั้น ตนไม่ทราบรายละเอียด แหล่งข่าวระดับสูงใน สปช. เปิดเผยว่า จากการประเมินการลงมติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 6 ก.ย.นี้ เชื่อว่าจะผ่านความเห็นชอบจากสมาชิก สปช. เนื่องจากไม่มีสัญญาณคว่ำร่างรัฐธรรมนูญจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ส่งมา ส่วนประเด็นที่มีการจับตาและถูกโจมตี คือการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.)ได้บัญญัติตามที่ ครม.เป็นผู้เสนอมา ซึ่ง กมธ.ยกร่างฯ มีหน้าที่ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศที่ผ่านมา เพราะไม่ต้องการให้เกิดช่องโหว่ในการบริหารงานของรัฐบาล ดังนั้นคงไม่มีเหตุอะไรที่ทำให้รัฐธรรมนูญไม่ผ่านความเห็นชอบจาก สปช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงหนึ่งของการเปิดการเสวนา เรื่อง" เนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญ" นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างฯ ได้กล่าวเปิดใจกับสมาชิก สปช. ตอนหนึ่งว่า ตนได้ใช้ความรู้และความตั้งใจ รวมถึงความพยายามในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเป็นไปตามที่ได้ให้คำสัตย์ไว้ต่อหน้าพระสยามเทวาธิราชและพระแก้วมรกตก่อนการทำหน้าที่ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวได้เป็นไปตามยกร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติ เหมือนกับที่สมาชิกของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาได้ดำเนินการมาทุกฉบับในประเทศ

"ผมไม่กังวลต่อการตัดสินใจเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อร่างฯรัฐธรรมนูญของสมาชิก สปช. ที่จะมีขึ้น หากสปช. ได้ตัดสินเนื้อหาโดยมโนสำนึก และวิจารณญาณของตน" นายบวรศักดิ์ กล่าว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น