วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

"ไพบูลย์" นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยคม คนใหม่


บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศแต่งตั้ง นายไพบูลย์ ภานุวัฒนวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2558 ส่วนนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ จะดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้การสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม2558เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่อง

นายสมประสงค์ บุญยะชัยประธานกรรมการบริหาร กลุ่มอินทัช เปิดเผยว่า สำหรับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งครั้งนี้ยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากกรณีกระแสข่าวที่ระบุว่า เกิดจากคุณศุภจีได้ไม่ตามเป้าหมายหรือทำงานได้ไม่ดีนั้น ย้ำว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เพราะที่ผ่านมาคุณศุภจีทำงานไว้ดีมาก ทุ่มเทมา 4 ปีได้สร้างรากฐานที่มั่นคง และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนนายไพบูลย์ที่จะมารับตำแหน่งต่อนั้นมีศักยภาพและเหมาะสมในบทบาทผู้นำองค์กร ด้านนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ เปิดเผยว่า ได้ตัดสินใจที่จะลาออกอยู่แล้ว ทั้งนี้อยากนำประสบการณ์ที่มีอยู่นั้นไปช่วยทำงานเพื่อสังคม เสริมสร้างศักยภาพให้กับหน่วยงานอื่นๆ และยังต้องการสร้างแบรนด์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ ทั้งนี้เชื่อว่านายไพบูลย์จะสานต่องานที่มีอยู่ให้ธุรกิจก้าวหน้าได้ต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับนายไพบูลย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ด้านอิเล็กทรอนิกส์) จากมหาวิทยาลัยเยล และปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ด้านอิเล็กทรอนิกส์) จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน แห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ในปี2552 ยังได้สำเร็จหลักสูตรDirector Certification Program (DCP)จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นายไพบูลย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างยิ่งในธุรกิจดาวเทียม และด้วยบทบาทขณะดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคนิคนายไพบูลย์ยังมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านศักยภาพการบริหารงานและบริหารบุคลากรอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น