วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

'จาตุรนต์' จวกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ สืบทอดอำนาจ-อัปลักษณ์-อันตราย


เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2558 นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีต รมว.ศึกษาธิการ โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาระบุว่า ในที่สุดคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ก็เปิดเผยร่างที่ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า สมกับที่ไปแอบมุบมิบยกร่างอย่างลับๆ ล่อๆ อยู่นาน คือ ปรากฏว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้กำลังจะเป็นรัฐธรรมนูญที่เลวร้ายที่สุด เป็นเผด็จการที่สุด ตั้งแต่เคยมีรัฐธรรมนูญกันมาในประเทศไทยก็ว่าได้ เมื่ออ่านร่างรัฐธรรมนูญโดยมองภาพรวมของเนื้อหาส่วนต่างๆ ที่เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบแล้ว ไม่อาจรับร่างรัฐธรรมนูญนี้ด้วยเหตุผลดังนี้ 1. ทำให้การเลือกตั้งไร้ความหมาย รัฐบาลหลังการเลือกตั้งจะไม่สามารถบริหารประเทศตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 2. ทำให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่ในสภาพอ่อนแอ ไม่มีเสถียรภาพ และจะถูกล้มไปได้โดยง่าย 3. เป็นระบบที่ออกแบบไว้เพื่อเปิดทางและเอื้ออำนวยให้คนนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะเข้ากันได้กับกลไกของรัฐธรรมนูญนี้มากกว่า 4. มีระบบการถอดถอนที่ทำลายหลักการของการตรวจสอบถ่วงดุลคือ ให้ ส.ว. ที่มาจากการลากตั้งมีอำนาจถอดถอนทุกฝ่าย และให้ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลมีอำนาจถอดถอน ส.ส.ฝ่ายค้านได้

นายจตุรนต์ ระบุต่อว่า 5. ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงองค์กรตรวจสอบทั้งหลายจากการเลือกปฏิบัติ และปราศจากการตรวจสอบถ่วงดุลโดยองค์กรอื่น หรือโดยประชาชน ทั้งยังมีการเพิ่มเติมองค์กรลักษณะเดียวกันอีกจำนวนมาก 6. เป็นการวางระบบการสืบทอดอำนาจของ คสช.และกองทัพ โดยอาศัยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปฯ ควบคุมกำกับการทำงานของรัฐบาล และรัฐสภาต่อไปอีกยาวนาน 7. เปิดช่องให้มีการสร้างเงื่อนไขสำหรับการนำระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ เช่นเดียวกับการปกครองโดย คสช. มาใช้อย่างง่ายดาย ซึ่งก็คือ การทำรัฐประหารโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และ 8. รัฐธรรมนูญนี้เมื่อประกาศใช้แล้ว ไม่อาจแก้ไขได้อีก ซึ่งทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมมากยิ่งขึ้น โดยไม่มีทางออกตามกติกาในระหว่างที่คณะกรรมาธิการฯ กำลังยกร่างอยู่นั้น เมื่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากๆ ก็มักมีการชี้แจงว่า ที่วิจารณ์กันนั้นเกิดจากการไม่ทราบข้อเท็จจริงที่ยังไม่มีการเปิดเผย แต่เมื่อเปิดเผยออกมาแล้ว กลับพบว่าร่างนี้มีเนื้อหาที่เลวร้ายกว่าที่เคยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเสียอีก เพราะนอกจากจะคงเนื้อหาที่เป็นปัญหาทั้งหลายไว้เป็นส่วนใหญ่แล้ว ยังมีการหมกเม็ดบางเรื่องไว้ด้วยการบัญญัติไว้ในบทเฉพาะกาลและอีกหลายเรื่องกำหนดว่า จะไปบัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญโดย สนช. ซึ่งหมายความว่ายังอาจจะเลวร้ายยิ่งไปกว่านี้อีกด้วยอ่านร่างรัฐธรรมนูญนี้แล้ว ยังไงก็ไม่อาจเปรียบเทียบกับนางงาม แต่เป็นอะไรที่อัปลักษณ์และอันตราย คนสมัยก่อนอาจนึกถึง ‘ซีอุย’ ในขณะที่คนสมัยนี้ที่ชอบดูหนังซีรีส์ฝรั่งก็อาจนึกถึง ‘ฮันนิบาล’ เสียมากกว่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น