วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558

คนไทยเฮ! “ปรีดิยาธร” ผุดแนวคิด เสนอยกเลิกจ่ายเงินตรงจากภาษีให้ “ThaiPBS”


ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ทำหนังสือถึงนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เสนอปรับปรุงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับการคลังและงบประมาณ โดยหนึ่งในข้อเสนอ คือ การปรับปรุงมาตรา 204 ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรอิสระและองค์การมหาชน ที่เดิมได้รับการจัดสรรตรงจากภาษีเหล้า-บุหรี่ เช่น กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ไทยพีบีเอส และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยข้อเสนอของ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร ระบุว่า เป็นไปเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายที่มีงบประมาณแบบอิสระและไร้การตรวจสอบจากตัวแทนประชาชน โดยต่อไปการใช้จ่าย การก่อหนี้ และภาระผูกพันขององค์กรเหล่านี้ ต้องกระทำผ่านพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการคลังและการงบประมาณภาครัฐ ซึ่งต้องนำเสนอและผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น