วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เพื่อไทย เร่ง นายกฯ เดินตามโรดแม็พ อย่าเอาแต่พูด


นายอำนวย คลังผา อดีตส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทยและอดีตประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล)กล่าวถึงการปฏิรูปประเทศไทยว่า ตนอยากเสนอแนวทางปฏิรูป 6 ข้อในการปฏิรูปประเทศโดยให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จัดทำพ.ร.บ.ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ 6 ด้าน ดังนี้ คือ 1.ต้องมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีความเหมาะสมต่อสภาพสังคมไทย2.ต้องมีระบบเลือกตั้งที่เป็นธรรมและสุจริต 3.ต้องมีกลไกป้องกันละขจัดการทุจริตคอรัปชั่น 4.ต้องขจัดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมและพัฒนาอย่างยั่งยืน5.ต้องมีกลไกรัฐที่สามารถให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง สะดวกรวดเร็ว 6.ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม

“6 เรื่องนี้สนช.ต้องออกเป็นกฎหมาย เวลานี้ไม่มีฝ่ายค้าน พิจารณาวันเดียวสามารถตั้งกรรมาธิการออกเป็นกฎหมายได้ทันทีหากใครไม่ปฏิบัติตามถือ ว่า ผิดกฎหมาย ส่วนที่สปช.เสนอแนวทางปฏิรูป 37 ด้านขอให้เดินตามโรดแม็พของนายกฯ ให้มีการเลือกตั้งในปี 59 มีรัฐบาล หลังจากนั้นให้ปฏิรูป 37 ด้าน และ 6วาระที่เสนอให้จบ เมื่อทำสำเร็จค่อยยุบสภาฯ แล้วเลือกตั้งใหม่ ตอนนี้สภาพเศรษฐกิจแย่มากอยากให้รัฐบาลทำตามโรดแม็พ ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีก 17 เดือนสามารถทำทุกอย่างได้ทันเวลาเว้นแต่จะไม่ทำ คือเอาแต่พูด แต่ไม่ทำ”นายอำนวย กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น