วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ผลสำรวจ เผย เสียงสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ ลดลง ต่ำสุด นับตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรี


#TV24 กรุงเทพโพล ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ประเมินผลงาน 1 ปีของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เนื่องจากเดือน ส.ค.นี้ รัฐบาล จะบริหารประเทศครบ 1 ปี โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,053 คน ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เฉลี่ย 5.94 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งลดลงจากการประเมินการทำงานรอบ 6 เดือนที่ได้ 6.20 คะแนน

โดยการสำรวจครั้งนี้รัฐบาลได้คะแนนน้อยที่สุดในด้านเศรษฐกิจ 5.18 คะแนน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาด้านที่มีคะแนนปรับลดลงมากที่สุดคือ ด้านความมั่นคงของประเทศ โดยลดลงจากเดิม 0.64 คะแนน

สำหรับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ได้คะแนนเฉลี่ย 7.11 คะแนน ซึ่งลดลงจากการประเมินรอบ 6 เดือนที่ได้ 7.26 คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้นายกรัฐมนตรี ได้คะแนนน้อยที่สุดในด้าน ความสามารถสร้างสรรค์ผลงาน หรือโครงการใหม่ ๆ 5.82 คะแนน และยังเป็นด้านที่มีคะแนนปรับลดลงมากที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบผลงานในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมากับความคาดหวังเมื่อทราบว่า พล.อ.ประยุทธ์ มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ประชาชนร้อยละ 11.7 เห็นว่าผลงานแย่กว่าที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานครบ 6 เดือนรัฐบาล พบว่า เสียงสนับสนุนลดลงร้อยละ 5.6 และเป็นระดับเสียงสนับสนุนที่ต่ำสุดนับจาก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น