วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

"จาตุรนต์" ติงร่างรัฐธรรมนูญ ไม่เป็นประชาธิปไตย


(16 สิงหาคม 2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Chaturon Chaisang โดยมีเนื้อหาดังนี้


ร่างรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปและการปรองดองตามข้อเสนอของนายบวรศักดิ์นั้น ได้กลายบทสรุปรวบยอดของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปแล้วว่า บ้านเมืองจะตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จการต่อเนื่องไปอีก 5-10 ปีเป็นอย่างน้อย

เมื่อดูจากเนื้อหาทั้งหมด รวมทั้งเรื่องคณะกรรมการนี้แล้ว สิ่งที่ควรจะแก้เพื่อให้เนื้อหาทั้งฉบับสอดคล้องต้องกันมีเพียง 2 ข้อ คือ 1. ควรเขียนเสียใหม่ว่า"อำนาจอธิปไตยไม่เป็นของประชาชน" และ 2. ไม่ควรใช้คำว่า"รัฐธรรมนูญ" เพราะร่างนี้กำหนดให้กลุ่มบุคคลอยู่เหนือกฎหมายและมีอำนาจเหนือบุคคลหรือองค์กรอื่นทั้งปวงจึงไม่อาจเรียกได้ว่าเป็น "รัฐธรรมนูญ"

การกำหนดให้กลุ่มบุคคลมีอำนาจเหนืออำนาจอธิปไตยทั้งสามนั้น ไม่ว่ากลุ่มบุคคลนั้นจะมาจากการเลือกตั้งหรือไม่ และไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ที่รัฐบาลไม่มีเถียรภาพหรือเกิดวิกฤตร้ายแรงเพียงใดก็ไม่มีความชอบธรรม เพราะเป็นการทำลายหลักการแบ่งแยกอำนาจและการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างสิ้นเชิง ไม่รู้ว่าเอาประชาชนไปไว้ที่ไหน ระบบเผด็จการเช่นนี้มีแต่จะสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อประเทศชาติ

ฟังจากการชี้แจงของผู้เกี่ยวข้องแล้ว อาจมองได้ในเบื้องต้นว่า นี่เป็นการออกแบบระบบที่ผู้นำกองทัพไม่จำเป็นต้องทำรัฐประหารให้เหนื่อยแรงอีกต่อไป เพราะสามารถร่วมกับผู้ที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญยึดอำนาจจากรัฐบาลได้โดยง่าย แต่ยิ่งฟังการชี้แจงมากขึ้นก็จะพบว่า น่าจะเป็นการออกแบบระบบเพื่อการสืบทอดอำนาจของคสช.ที่ต้องการใช้ในทันทีเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้โดยไม่ต้องรอให้เกิดวิกฤตเสียมากกว่า ทั้งนี้ดูได้จากแนวความคิดให้มีรัฐบาลปรองดองก็ดีหรือการปฏิรูปต่อเนื่องไปอีก 10 - 20 ปีก็ดี ล้วนมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้การมีคณะกรรการนี้ยังสอดคล้องกับการเปิดทางให้มีนายกฯคนนอกซึ่งก็สามารถนำมาใช้ได้ตั้งแต่ต้นเลยเช่นกัน

ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า การร่างรัฐธรรมนูญให้เลวร้ายขนาดนี้อาจเป็นแผนการเพื่อให้ สปช.คว่ำร่างเพื่อต่ออายุ คสช.ให้ยาวออกไปนั้นก็เป็นข้อสังเกตที่มีเหตุผลอยู่ เพราะสอดคล้องกับการแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวที่ปูทางไว้ให้แล้ว แต่มองอีกแง่หนึ่งการร่างเช่นนี้ก็ไปสอดคล้องกับแนวความคิดของนายบวรศักดิ์กับพวกที่เสนอไว้ในตอนต้นๆของการยกร่างที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความมาตรา 7 เพื่อให้เปลี่ยนรัฐบาลและกฎกติกาได้โดยไม่ต้องมีการรัฐประหาร ดังนั้นการมาเสนอในขั้นนี้อย่างไม่อ้อมค้อมในอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นความตั้งใจให้เกิดผลจริงๆเลยก็ได้เช่นกัน

ร่างรัฐธรรมนูญที่ร่างกันมาเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างยิ่งและจะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติในทุกด้าน การเพิ่มเรื่องคณะกรรมการยุทธศาสตร์ปฏิรูปและการปรองดองขึ้นมายิ่งจะทำความเสียหายหนักยิ่งขึ้น ผู้ที่จะได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่องก็เห็นจะมีแต่คสช.กับผู้สนับสนุนเท่านั้น เพราะถ้าสปช.คว่ำร่างก็เท่ากับการต่ออายุ แต่ถ้าร่างนี้ใช้บังคับได้จริงก็เท่ากับจะสืบทอดอำนาจไปได้อีกนาน

ร่างรัฐธรรมนูญนี้ สุดท้ายแล้วจึงเลวร้ายกว่าที่หลายๆคนเคยคาดคิด ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ ที่เขาร่างกันไว้ เมื่อร่างรัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช้แล้ว จะไม่มีทางแก้ไขได้อีกเลย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น