วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

"ชวลิต" จี้ รัฐบาลเลิกใช้ ม.44 ควบคุมประเทศ


#TV24 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรอง เลขาธิการ พรรคเพื่อไทย ให้ความเห็นว่า การที่รัฐบาลยังไม่ปลดล็อกพรรคการเมือง ยังไม่ยกเลิก ม.44 เท่ากับชี้ให้ต่างชาติเห็นว่า "ประเทศไทยยังไม่ปกติ" ทั้งๆ ที่ 4 ปีเศษที่ผ่านมา บ้านเมืองสงบเรียบร้อย ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือเพื่อเป็นฐานในการสร้างความปรองดองในชาติ และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
          
ดังนั้น การที่ทำให้ดูเหมือนว่าบ้านเมืองยังไม่ปกติ ด้วยการใช้อำนาจพิเศษตาม ม.44 ควบคุมประเทศ จึงเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมือง ทั้งนี้ ไม่อาจตีความเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากรัฐบาลทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเท่านั้น แต่ผลร้ายกลับตกอยู่แก่ประเทศชาติและประชาชนที่ถูกต่างชาติมองว่า ประเทศไทยยังไม่ปกติ ทั้งๆ ที่ปกติดี บ้านเมืองสงบเรียบร้อยดังกล่าว
          
จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนความคิดควบคุมประเทศด้วยอำนาจพิเศษตาม ม.44 เพราะเวลา 4 ปีเศษที่ผ่านมา ได้ทำลายความเชื่อมั่นประเทศไปจนแทบจะกู่ไม่กลับแล้ว ณ เวลานี้ หากรัฐบาลจะช่วยเหลือประเทศ เวลาที่เหลืออยู่ไม่ควรสร้างภาระผูกพันกับรัฐบาลใหม่ แต่ควรดำเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ
         
1. สนับสนุน กกต.จัดการเลือกตั้งอย่างเสรี และเป็นธรรม
2. สร้างความปรองดองประชาชนในชาติตามที่ประกาศไว้ในวัตถุประสงค์ของการรัฐประหาร หากไม่อาจดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม อย่างน้อยก็อย่าสร้างความขัดแย้ง แตกแยกขึ้นมาใหม่ หรืออย่ามาเป็นคู่ขัดแย้งใหม่เสียเอง
           
นายชวลิต ฯ กล่าวในที่สุดว่าหัวใจสำคัญของบ้านเมืองในขณะนี้ ก็คือ การสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองของประชาชนในชาติ เพื่อเป็นฐานในการแก้ปัญหาด้านอื่นๆ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องประชาชน เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น