วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

"เรืองไกร" ยื่น สตง. ตรวบสอบความถูกต้องสต็อกข้าว-จำนวนข้าวหาย


#TV24 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย เดินทางมายื่นหนังสือที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เนื่องจากตรวจสอบพบว่า ตัวเลขยอดสต็อกข้าวคงเหลือที่ยกมาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีจำนวนถึง 18.7 ล้านตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทางหน่วยงานที่เก็บข้าวในสต็อกทั้งองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) จัดทำบัญชี แต่ตัวเลขตามรายงานการประชุม นบข. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 วาระที่ 4 ระบุว่า มีข้าวจำนวนทั้งหมด 18,862,510 ตัน นอกจากนี้ หากพิจารณาในคำเบิกความของพยานโจทก์ (นางสาวแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์) คณะทำงานปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าว เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ระบุไว้ในหน้า 9 ระบุว่า ระดับสต็อกข้าวสาร ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีจำนวน 19.12 ล้านตัน จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า ตัวเลขสต็อกข้าวคงเหลือที่ยกมา ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีทั้งสิน 3 ยอดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และน่าเชื่อว่าไม่ใช่ยอดที่ถูกต้องตามเอกสารทางบัญชีแต่อย่างใด?


ตนจึงมายื่นหนังสื่อที่ สตง. เพื่อขอให้ตรวจสอบว่า ตัวเลขยอดสต็อกข้าวคงเหลือที่ยกมา ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทั้ง 3 ยอด ระหว่าง 18,700,700 ตัน หรือ 18,862510 ตัน หรือ 19,120,000 ตัน ที่ถูกต้องมีจำนวนเท่าใด? และตัวเลขข้าวในสต็อกรัฐบาลนับจากวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทั้ง 3 ยอด ระหว่าง 940,000 ตัน หรือ 1,102,510 ตัน หรือ 1,360,000 ตัน ที่ถูกต้องหายไปจำนวนเท่าใด? และถือเป็นความรับผิดชอบสมัยรัฐบาล คสช. ใช่หรือไม่?
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น