วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

มูลนิธิคอนราดฯ จัดเสวนาวิชาการ การเลือกตั้งแบบใหม่และการพัฒนาการเลือกตั้งในประเทศไทย


#TV24 ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ โรงแรม V-VERVE HOTEL จังหวัดฉะเชิงเทรา มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ (KAS) มูลนิธิจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ร่วมกับ สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย (iDS) จัดงานเสวนาวิชาการในหัวข้อ "THE MILLENNIALS AND THE NEW ELECTORAL SYSTEM" มีเนื้อหาการอภิปรายและวิเคราะห์ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่และการพัฒนาการเลือกตั้งในประเทศไทย โดยมีนักวิชาการ นำโดย "ผศ. ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา" พร้อมด้วย "ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า" "อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ" "อาจารย์นพพร ขุนค้า" และนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น