วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

“ชวลิต” อัด “รัฐบาล” ใกล้เลือกตั้ง ยังใช้ ม.44 สวนทางสถานการณ์บ้านเมือง


#TV24 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในการประชุมพรรคเพื่อไทยในวันนี้ ตนได้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคหลังจากขาดจากสมาชิกภาพเพราะไปอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 ที่ผ่านมา
         
ในการพิจารณาข้อบังคับพรรคที่ต้องจัดทำใหม่ ตนได้ขอบคุณพรรคที่ได้จัดทำอย่างรอบคอบและรับฟังความเห็นจากสมาชิกให้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง

สำหรับตนได้ขอให้คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายและฝ่ายนโยบายยกระดับนโยบายการกระจายอำนาจสู่ทัองถิ่น และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของตนเองเยี่ยงนานาอารยประเทศ ยิ่งรัฐบาลนี้เพิ่งใช้อำนาจตาม ม.44 ตั้งนายกเมืองพัทยา ทั้งๆที่อยู่ในช่วงปลายรัฐบาล และเข้าโหมดเลือกตั้ง ถือว่าเป็นการใช้อำนาจพิเศษสวนทางกับสถานการณ์บ้านเมืองที่กำลังก้าวเข้าสู่ประชาธิปไตย และเป็นการเอาเปรียบกันทางการเมือง ซึ่งก็ชี้ให้ประชาชนและสังคมโลกเห็นว่า ผู้นำฝ่ายบริหารปัจจุบันมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาบ้านเมืองอย่างไร
         
ประการสำคัญได้จังหวะเวลาพอดีกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีแสดงเจตนาสนใจการเมือง นับเป็นเรื่องที่ดีที่จะเป็นตัวเลือกหนึ่งให้ประชาชนได้ตัดสินใจทางการเมืองในการเลือกอนาคตของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น