วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

"ลดาวัลลิ์" ห่วง กต.ชี้แจงละเมิดสิทธิฯในไทยบนเวทีโลก เตือน อย่าโกหก ซ้ำเติมประเทศชาติ


#TV24 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้

"ทราบข่าวกระทรวงการต่างประเทศ ได้ชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนได้รายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปีของคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ จัดทำขึ้นโดยนาย Andrew Gilmore ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อใช้ประกอบในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเป็นการจัดทำและนำเสนอรายงานตามกระบวนการของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ที่มีการจัดทำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ตามข้อมติของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ที่ 12/2 โดยนาย Gilmore ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชน จะเป็นผู้นำเสนอรายงานต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่รายงานระบุว่า ประเทศไทยเป็น 1 ใน 38 ประเทศที่มีการลงโทษนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่กล้าหาญเป็นสิ่งที่น่าละอายนั้น ในข้อ 4 ที่กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงว่าประเทศไทยไม่มีนโยบายหรือเจตนาจะคุกคามข่มขู่นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใดนั้น

เข้าใจว่าเป็นการชี้แจงไปตามหน้าที่เท่านั้นเอง เนื่องจากว่าข้อมูลเชิงลึกที่ผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติฯ ได้รับมานั้นไม่น่าจะเป็นข้อมูลฉาบฉวย เขาน่าจะมีทีมงานติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องพอสมควรจึงกล้าระบุในรายงานเช่นนั้น และการนำเสนอข้อมูลที่ชี้ถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนของประเทศต่างๆ เช่นนี้ ระดับองค์การสหประชาชาติน่าจะมีการตรวจสอบมาอย่างถี่ถ้วนและชัดเจนดีแล้ว และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา จะเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอรายงานต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ของผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่เจนีวา และใช้โอกาสนี้ชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไทยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยนั้น เป็นสิ่งที่ทำได้อยู่แล้ว แต่น่าเป็นห่วงในกรณีถ้าเขามีหลักฐานชัดเจนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจริงแล้วเราปฏิเสธก็อาจจะถูกตำหนิได้ว่า โกหก และจะเป็นการ โกหกคำโต กลางเวทีสำคัญระดับโลก จะเป็นการซ้ำเติมภาพพจน์ของประเทศไทยในทางที่ไม่ดียิ่งขึ้นไปอีก"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น