วันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563

"ลดาวัลลิ์" แนะ ส.ว.รีบโหวตผ่าน 5 กรรมการสิทธิฯ ลบภาพ "สภาทหารเกณฑ์"

"ลดาวัลลิ์" แนะ ส.ว.รีบโหวตผ่าน 5 กรรมการสิทธิฯ ลบภาพฉายา "สภาทหารเกณฑ์" ชี้ 5 ปัญหาด่วนรอ กสม.ชุดใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพเข้าไปแก้ไข


นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้ขั้นตอนการสรรหาบุคคลไปเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) คืบหน้าไปมากแล้ว เปรียบเหมือนหญิงท้องแก่ใกล้คลอดเต็มที เพียงแค่รอการบรรจุระเบียบวาระประชุมลับ เพื่อพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กสม. 5 คน เพิ่งผ่านการตรวจสอบประวัติ และความประพฤติของคณะกรรมาธิการวุฒิสภามาแล้ว ทราบว่า มีการซักถาม ทั้ง 5 คนถึงพฤติกรรมในอดีต ทัศนคติทางด้านสิทธิมนุษยชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆ คาดว่า ไม่เกินกลางเดือนมกราคมนี้วุฒิสภา น่าจะ ประชุมกันได้

นางลดาวัลลิ์กล่าวว่า เมื่อตรวจดูรายชื่อคณะกรรมการสรรหา 10 คนที่มีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น  ล้วนเป็นผู้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีเป็นที่น่าเชื่อถือ ได้คัดสรรผู้เหมาะสมจะเป็นกรรมการสิทธิฯมาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบดีแล้ว สมควรที่วุฒิสภาจะได้ลงมติให้ความเห็นชอบ คาดว่าไม่น่าจะเกิดความชะงักงันเพราะจะทำให้ไปเริ่มต้นเปิดรับสมัครเพื่อสรรหาใหม่อย่างไม่รู้จักจบสิ้น 

"เป็นโอกาสดีที่วุฒิสภาชุดนี้ จะได้สร้างผลงาน ลบภาพของการเป็นสภาทหารเกณฑ์ที่สื่อมวลชนตั้งให้ โดยลงมติ ด้วยคะแนนเสียงเกินครึ่งให้ ทั้ง 5 คนไปเป็นกรรมการสิทธิฯ ไปรวมกับอีก 2 คน ที่ผ่านมติเห็นชอบของ สนช.มาแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ซึ่งจากการศึกษาประวัติและสอบถามบุคคลหลายฝ่าย ต่างยอมรับว่าทั้ง 5 คนมีความเป็นกลางทางการเมือง มีเกียรติประวัติการทำงานด้านการปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนมายาวนาน"

นางลดาวัลลิ์กล่าวอีกว่า ปัญหาใหญ่ที่รอ กสม.ชุดใหม่เข้ามาผลักดัน อย่างเร่งด่วน 5 เรื่องคือ 1. ตรวจสอบคำร้องผู้ถูกละเมิดสิทธิฯที่ค้างอยู่จำนวนมาก  2. ปัญหาความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้  3. ปกป้องสิทธิการแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ 4. กอบกู้ภาพลักษณ์ของไทยที่ตกต่ำ ในด้านการคุ้มครองสิทธิฯประชาชนในสายตาชาวโลก 5. หาทางลดการประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินและลดการสร้างความเกลียดชังผ่านโซเชียลมีเดีย  ตนเชื่อว่า กสม.ชุดใหม่จะสามารถช่วยให้สังคมไทยน่าอยู่ยิ่งขึ้น

อนึ่ง รายชื่อ 5 คน ที่วุฒิสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบได้แก่ 1.  นางปรีดา คงแป้น 2. นายสุชาติ เศรษฐมาลินี  3. นายวิชัย ศรีรัตน์  4. น.ส.ลม้าย มานะการ  5. นายบุญเลิศ คชายุทธเดช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น