วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563

“วัฒนรักษ์” ถามประยุทธ์ "วิ่งไล่ลุง" ผิดตรงไหน?


ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช คณะกรรมการกิจการพิเศษ และหัวหน้าศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กิจกรรมวิ่งไล่ลุงที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2563 นี้ เป็นการจัดงานวิ่งที่มีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อการออกกำลังกาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสงบ ไม่มีการยุยงปลุกปั่นที่ผิดต่อกฎหมาย และปราศจากอาวุธ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นสามารถทำได้ เพราะประเทศไทย เป็นประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ตามสนธิสัญญาที่เคยลงนามไว้ ซึ่งในกติกาปกป้องสิทธิมนุษยชน Protect Human Rights ระบุว่า คนทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน มีสิทธิในการแสดงออก แต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งหากกิจกรรมวิ่งไล่ลุง เป็นไปอย่างสงบ ก็ย่อมสามารถทำได้ และรัฐบาลควรให้การสนับสนุน ไม่ควรกีดกัน เพียงเพราะชื่อที่อาจขัดใจใครบางคนเท่านั้น

ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นับเป็นเรื่องที่แปลกมากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กลับเกรงกลัวและคาดการณ์ว่าจะเกิดความวุ่นวายจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น นั้น ซึ่งความเป็นจริงในฐานะที่ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ควรมีหน้าที่อำนวยความสะดวกช่วยเหลือการจัดกิจกรรม วิ่งไล่ลุง ให้สำเร็จลุล่วงอย่างปลอดภัย โดยควรจัดกำลังของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยส่วนกลางให้ไปช่วยสนับสนุนและดูแล เพราะหากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริง ลำพังเพียงแค่ตำรวจท้องที่อย่างเดียวคงอาจไม่เพียงพอ ซึ่งหากมีเหตุเกิดขึ้นจริงความรับผิดชอบทั้งหมดก็ต้องตกเป็นของรัฐบาล เพราะไม่สามารถปกป้องดูแลชีวิต ทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ปลอดภัยได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น