วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563

"เพื่อไทย" แนะรัฐรับมือมลพิษทางอากาศ

รองโฆษกเพื่อไทยเสนอญัตติด่วนต่อสภาตั้ง ”องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม“ เพื่อรับมือปัญหามลพิษทางอากาศ และวางยุทธศาสตร์ระยะยาว


นางสาว สรัสนันท์ อรรณพพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ชี้ว่าประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้าง ไม่มีหน่วยงานใดมีบทบาทรับผิดชอบโดยตรงด้านพัฒนาและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และเมื่อมีปัญหาเช่น ฝุ่น PM2.5 แล้ว จึงไม่มีใครออกตัวรับปฎิบัติหน้าที่หรือทำอะไรสักอย่าง ส่วนรัฐบาลก็ไม่มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในการออกมาตรการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

น.ส. สรัสนันท์ จึงได้นำเสนอญัตติด่วนต่อที่ประชุมสภาผู้แทนเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ”องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม“ ที่จะเป็นหน่วยงานที่รวมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ศึกษาออกแบบแผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมระยะยาว

“หลายๆประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ก็มี Environmental Protection Agency - EPA ที่คอยทำหน้าที่โดยตรง, ประเทศจีนที่สามารถแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศได้ภายใน 6 ปี โดยให้ความสำคัญกับงบประมาณพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ราว 10 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2561 เทียบเท่า ร้อยละ 4.2 ของรายจ่ายงบประมาณ, ส่วนประเทศเกาหลีใต้เน้นการประชาสัมพันธ์ที่ฉับไวซื่อตรงกับประชาชนและออกมาตราการเร่งด่วนอย่างทันที”

น.ส. สรัสนันท์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมารัฐบาลไทยยังนิ่งเฉยรอให้กระแสสังคมชินกับปัญหา ไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ ผลักภาระให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายรับน้อยที่ไม่มีแม้กระทั่งหน้ากากป้องกันฝุ่น และที่สำคัญโรคภัยต่างๆที่เป็นผลจากมลพิษทางอากาศต้องรวมอยู่ในสวัสดิการรักษาฟรีด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น