วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

"ชุมสาย" ย้ำ ​วิ่งไล่ลุง เป็นสิทธิ์-หมดเวลารัฐบาล

"ชุมสาย" ยก​วิ่งไล่ลุง คนมีความชอบธรรมในการขับไล่ผู้นำไม่ชอบธรรม เข้าโหมดหมดเวลารัฐบาล ชี้ประชาชนมีหน้าที่  พิทักษ์รักษา​ประชาธิปไตยตาม​รัฐธรรมนูญ


นายชุมสาย​ ศรียาภัย รองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า เมื่อวันที่​ 12 มกราคม 2563 ที่มีปรากฏการณ์วิ่งไล่ลุงนั้น ตอกย้ำให้เห็นว่าประชาชนหลายพื้นที่ทั่วประเทศหมดแล้วซึ่งความอดทนต่อการดำรงอยู่ และการบริหารประเทศของรัฐบาลสืบทอดอำนาจ ซึ่ง  ซึ่งเมื่อประชาชน ทราบถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายมากขึ้นจึงมั่นใจในการแสดงออก เพื่อปฏิเสธรัฐบาลแบบลุงๆ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็หมดความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศต่อไป สถานการณ์ในตอนนี้ จึงเข้าโหมดหมดเวลา ในการบริหารประเทศอีกต่อไป​

"เชื่อว่าท่านนายกฯ​ เหนื่อยและเครียด​ ดังนั้นท่านควรลาออก และ คืนอำนาจ อธิปไตยให้ประชาชนโดยเร็ว ท่านและบริวารน่าจะหมดสิ้นแล้วซึ่งความชอบธรรมในการอยู่ในอำนาจอีกต่อไป​ ซึ่ง  ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมและการกระทำต่างๆ ของท่านกับบริวารที่ หมักหมมมาตั้งแต่ การทำรัฐประหาร รวมถึงการออกคำสั่งต่างๆ การใช้อำนาจ และบังคับใช้กฎหมาย​ และคดีที่รอการชี้ขาด​ เป็นต้นฯ"

นายชุมสาย​ กล่าวต่อว่า "นอกจาก ประชาชนจะมีสิทธิ โดยชอบธรรมในการชุมนุม ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 44 แล้ว ประชาชนยังมีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตาม รธน. มาตรา 50​ ด้วย​ ดังนั้น ประชาชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่ามีความชอบธรรมทั้งปวง​ มีทั้งสิทธิและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการพิทักษ์รักษา ประชาธิปไตย หน้าที่ดังกล่าว มีไปถึง การ  ร่วมมือกันการขจัดสภาพ หรือสิ่งใดๆ​ ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย รวมทั้งผลพวงของสิ่งนั้น ให้หมดสิ้นไป​จากสังคม​ ซึ่งหลังจากนี้ตนเชื่อว่าประชาชนที่ไม่ชอบวิถีแห่งเผด็จการ การสืบทอดอำนาจ  และเบื่อลุง จะมีกิจกรรมขยายแนวร่วมไปในวงกว้าง​"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น