วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

"วัฒนา" ตะเพิดประยุทธ์ลาออก รับผิดชอบกดบัตรแทนกัน

นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


ตามรัฐธรรมนูญรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของตน อันเป็นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาที่เป็นระบบที่ใช้เสียงข้างมาก หากเสียงส่วนใหญ่แสดงความไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือรัฐมนตรี รัฐบาลทั้งคณะหรือรัฐมนตรีคนนั้นก็ไม่พึงอยู่ในตำแหน่งต่อไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 (3) อันเป็นหลักความรับผิดชอบที่มีต่อสภาผู้แทนราษฎร

นอกจากการแสดงความไม่ไว้วางใจทางตรงที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว การแสดงความไม่ไว้วางใจทางอ้อมที่สภาแสดงออกคือการไม่ผ่านกฎหมายสำคัญ เช่น กฎหมายงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งหากเกิดขึ้นก็แสดงว่าสภาไม่ให้ความไว้วางใจรัฐบาลเช่นกันจึงไม่ผ่านกฎหมายสำคัญให้ กรณีเช่นนี้หากหัวหน้ารัฐบาลมีสำนึกจะต้องลาออกหรือยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนไปเลือกตั้งใหม่ตามหลักความรับผิดชอบที่กล่าวมา

การที่ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลไม่เข้าประชุมจนต้องกดบัตรแทนกันซึ่งนอกจากจะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่แล้ว ยังเป็นการยืนยันว่า ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับการประชุมเพื่อผ่านกฎหมายสำคัญจนทำให้เสียงฝ่ายรัฐบาลไม่พอ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลที่ประกอบด้วย ส.ส. จากพรรคการเมืองที่ไม่มีความรับผิดชอบดังกล่าวจึงควรแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองต่อประชาชนด้วยการลาออก อย่าเสียเวลาให้บรรดาศรีธนญชัยทั้งหลายออกมาตีความให้เสื่อมกับประเทศมากไปกว่านี้เลย อายเป็นบ้างครับ

วัฒนา เมืองสุข
23 มกราคม 2563

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น