วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563

คณะกรรมาธิการการทหาร ลงพื้นที่ ข้อพิพาทบ้านฝายมอญ


คณะกรรมาธิการการทหาร สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายนิรามาน สุไลมาน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม นายอภิชา เลิศพชรกมล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ นายเกษมสันต์ มีทิพย์ โฆษกคณะกรรมาธิการ นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน โฆษกคณะกรรมาธิการ นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 12 จังหวัดนครราชสีมา พลเอก พลัฎฐ์ เพ็ชรสดศิลป์ อนุกรรมาธิการ พลเอก อรพัฒน์ สุกไสว อนุกรรมาธิการ พลตรี อรรถ สิงหัษฐิต อนุกรรมาธิการ นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท อนุกรรมาธิการ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของทหารในเขตบ้านฝายมอญ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดยได้รับการร้องเรียนจาก นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.นครราชสีมา ผ่านกรรมาธิการการทหาร ซึ่ง หลังจากลงพื้นที่ได้รับข้อร้องเรียนจากชาวบ้านดังนี้

ชาวบ้านได้ถูกเวณคืนพื้นที่เพื่อนำไปปลูกหญ้า ให้ สหกรณ์โคนม , ทหารไม่ได้มีการเจรจาก่อน , มีชาวบ้านถูกดำเนินคดีข้อหาบุกรุกหลายท่าน,มีนายทหารยศจ่า เข้ามายึดที่ชาวบ้านแล้วนำไปให้นายทุน  ,ชาวบ้านที่อื่นเข้ามาทำกินได้โดยการเช่าที่ทหารแต่ชาวบ้านหนองสาหร่ายทำกินไม่ได้ การเวนคืนพื้นที่ ทหารอ้างว่าเป็นภารกิจของหน่วย ต้องใช้สำหรับการฝึก และทำสหรกรณ์โคนม มีชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 60 ราย ที่มาแจ้งความจำนงกับกรรมาธิการ และมีบางส่วนกลัวถูกดำเนินคดี จึงไม่มาร้องเรียน (แต่มาร่วมฟัง)

เบื้องต้น สรุปความต้องการของชาวบ้าน คือ ขอสิทธิ์ที่ทำดินทำกินเดิม โดยเช่ากับธนารักษ์ ขอสิทธิ์เช่าชั่วลูกหลาน พิจารณาชาวบ้าน 60 ราย เป็นเคสแรกที่เดือดร้อน และที่ไม่เดือดร้อนพิจารณาเป็นรายกรณี รวมทั้งการขอเช่าไว้สำหรับทำกิน 5-20 ไร่ ซึ่งกรรมาธิการลงพื้นที่บริเวณข้อพิพาท พบมีกลุ่มนายทุนมาใช้พื้นที่ปลูกป่ากว่า 200 ไร่ เมื่อเข้าไปพูดคุยกับคนที่มาเช่าที่ทหาร พบว่า ทหารได้ให้คนนอกมาเช่าที่ดินทำกินจริง โดยทหารเช่าที่ คนนอกมาปลูกผัก เมื่อได้ผลผลิต จะแบ่งกัน 40(ทหาร) 60 (นายทุน)

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ระบุ "คณกรรมาธิการทหาร เราต้องการแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่ที่นี่ เราต้องแก้ทั้งระบบทั่วประเทศ โดยจะขอแบ่งเป็น ระยะสั้น และ ระยะยาว เบื้องต้นขอแก้ให้ชาวบ้านที่นี่ก่อนเพราะ 31 มกราคมนี้ ชาวบ้านจะต้องคืนที่ดินทำให้ทหาร กรรมาธิการทหาร จะลงพื้นที่ข้อพิพาทให้ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยในเดือนหน้าจะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี"

นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน โฆษกคณะกรรมาธิการ เปิดเผยว่า "กรรมาธิการชุดแรกนี้มาลงพื้นที่ที่นี่เป็นที่แรก พบปัญหาเดียวกันกับกาญจณบุรี ประชาชนไม่ต้องการโฉนดแต่อยากทำกินอย่างถูกต้อง ไม่ต้องการได้ชื่อว่าเป็น ผู้บุรุก เตรียมผลักดันสวนผึ้งโมเดล เช่าที่มีเอกสิทธิ์มีกรอบประชาชนสามารถทำเชิงพาณิช เชิงเกษตร ได้ และ สามารถนำไปทำธุรกรรมได้"

ช่วงบ่าย กรรมาธิการได้นำข้อเท็จจริงจากการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับทหาร กส.ทบ / กบ.ทบ. ณ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก  โดยได้ข้อสรุปกับทหารดังนี้

กรณีมีจ่ายึดที่ชาวบ้านและนำไปให้นายทุน ได้มีการลงโทษแล้ว และกำลังจะลงโทษทางวินัย ส่วนกรณีที่ชาวบ้านจะถูกไล่ที่ ในวันที่ 31 มกราคม ยะยืดเวลาขยายออกไปอีก

ทั้งนี้ ได้เชิญกรมธนารักษ์เข้ามาร่วมพูดคุยด้วย โดยการแก้ปัญหาต่อไปจะนำร่อง จัดระเบียบที่พักอาศัย จัดzone ning การดำเนินการ  เริ่มที่ที่พักอาศัยก่อน  รูปแบบจะเป็นสหกรณ์ ไม่ใช่รายบุคคล จากนั้นจะจัด zone ning ที่ดินทำกิน ใช้แนวทางการดำเนินงานที่ได้รับการรับรอง จากคู่มือที่ดินทำกิน สำนักนโยบายแห่งชาติ โดยให้เกษตรกร 15 ไร่ต่อ 1 ครัวเรือน

ท่านประเสริฐ สรุป 3 ประเด็น โดยมีตัวแทนของชาวบ้านมาร่วมรับฟังด้วย ดังนี้ กรณีถูกเวณคืน ในวันที่ 31 มกราคม ขอขยายเวลาผ่อนปรน จนกว่าจะมีการจัดระเบียบ ซึ่งทหารยินดีขยายเวลา ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว จะทำความเข้าใจกับราษฏร เช่น เรื่องการโอน ซื่อขาย โอนสิทธิ์ โดยมิชอบ ของราษฏร เบื้องต้น การลงพื้นที่ ราชบุรี กาญจนบุรี เพื่อดูนโยบาย ภาพรวมต่อไป ในการแก้ไขปัญหาทั้งประเทศต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น