วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563

"สุดารัตน์" แนะปิดประเทศ 3 สัปดาห์

"สุดารัตน์" เสนอรัฐบาลยกระดับมาตรการคุมการระบาดเข้ม ให้จบการระบาดภายใน 3 สัปดาห์ "จบเร็ว คนไทยปลอดภัย เศรษฐกิจฟื้นเร็ว"


คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย เสนอรัฐบาลยกระดับมาตรการคุมการระบาด โดยมีเนื้อหาดังนี้

1. ควบคุมการระบาดภายในประเทศ ด้วยการ “เปิดปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วย Covid-19 ทั่วประเทศให้เสร็จภายใน 3 สัปดาห์"

โดยปูพรมเอกซเรย์ทุกหมู่บ้าน ให้ผู้ที่มีอาการป่วยไข้ ไอ เข้าตรวจหาเชื้อ Covid-19 ไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้การวินิจฉัยของแพทย์  โดยใช้กลไกของสาธารณสุขที่มีทั้งโรงพยาบาลชุมชน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และ อสม. อยู่ทั่วประเทศ โดยใช้กลไกของมหาดไทยช่วยสนับสนุน กรุงเทพฯ ใช้กทม. เข้ามาช่วย X-RAY ปูพรมทั้งประเทศ  3 รอบให้เสร็จ ภายใน 3 สัปดาห์ เพราะหัวใจสำคัญของการควบคุมการระบาดในประเทศ คือการค้นหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่  สุดรวดเร็วที่สุด

2.  คุมไม่ให้มีผู้ติดเชื้อใหม่เข้าประเทศ
โดยขอเสนอมาตรการขั้นเด็ดขาดให้นายกรัฐมนตรีเลือก 2 มาตรการคือ
A. ประกาศปิดประเทศ ไม่รับผู้เดินทางจากต่างประเทศ 3 สัปดาห์  หรือ
B. ประกาศให้ผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ต้องถูกกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วัน อย่างเคร่งครัด ตาม พ.ร.บ. ควบคุมโรค

รัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณให้ทุกโรงพยาบาล เพื่อจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองของบุคลากรแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคลากรที่เป็น “นักรบ Covid-19 หน้าด่าน” ให้พร้อมเพรียง อย่าให้ขาดแคลน อย่างหน้ากากอนามัยอีก และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรซึ่งถือเป็น “นักรบ COVID ด่านหน้า” รัฐบาลต้องจ่ายเบี้ยความเสี่ยงให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกคน

และที่สำคัญคือรัฐบาลต้องจัดอุปกรณ์เวชภัณฑ์ให้เพียงพอรองรับการรักษาผู้ป่วยที่จะมีมากขึ้น

ปฏิบัติการเร่งด่วนทั้งหมดนี้ โดยทำงานหนัก 3 สัปดาห์
“จบเร็ว คนไทยปลอดภัย เศรษฐกิจฟื้นเร็ว”
#ผู้นำต้องกล้าตัดสินใจ
จึงจะเป็น “ชัยชนะ” ที่แท้จริงของคนไทยและประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น