วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563

"ชวลิต" หนุนเปิดสภาแก้ปัญหาวิกฤติชาติ

"ชวลิต" เชื่อ ส.ส.ทุกพรรคห่วงใยประชาชนจะร่วมลงชื่อเปิดสภาสมัยวิสามัญระดมความคิดเห็นแก้วิกฤติโควิด -19 และปัญหาอื่น ๆ/ขอให้คิดบวก อย่าคิดว่าเปิดมาเพื่อด่ารัฐบาล


นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอสนับสนุนนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ที่เสนอความเห็นขอเปิดสภาสมัยวิสามัญเพื่อระดมความเห็นสมาชิกรัฐสภาแก้ปัญหาวิกฤติชาติใน 4 เรื่องสำคัญ คือ ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด - 19, ปัญหาภัยแล้ง,ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้อง และปัญหาการชุมนุมเรียกร้องการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นประเทศของนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ โดยเฉพาะปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด - 19 ที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศให้โรคดังกล่าวเข้าสู่ภาวะการระบาดทั่วโลก หรือ pandemic แล้ว

และที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็ คือ การแพร่ระบาดในประเทศไทยพบว่า มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บรรดา ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยวิตกว่า อาจมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ๆ ตามต่างจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร หากมาตรการในการป้องกันยังไม่เข้มแข็ง รอบคอบ และมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงเดินทางเข้าพรรคเพื่อไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา แล้วเปิดประชุมพรรคอย่างไม่เป็นทางการ ในท้ายที่สุดได้มีมติร่วมกันว่า ให้เชิญชวนส.ส.ทุกพรรคการเมืองซึ่งต่างก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งของตนเช่นกัน มาร่วมกันระดมความคิดเห็น เสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันหาทางออกให้กับประเทศ

นายชวลิต กล่าวในที่สุดว่า ตนเชื่อว่า ส.ส.ทุกคนมีข้อมูล มีข้อเสนอแนะที่ดีต่อการแก้ปัญหาวิกฤติของชาติ โดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 และปัญหาอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการรับฟังความเห็นของ ส.ส.เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 123 รัฐบาลสามารถนำความคิดเห็นของ ส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนในแต่ละจังหวัด ไปใช้แก้ปัญหาวิกฤติของชาติได้เป็นอย่างดี
           
ขอให้คิดบวก อย่าคิดว่า เปิดวิสามัญเพื่อหลอกด่ารัฐบาล ซึ่งไม่เป็นความจริง ในยามหน้าสิ่วหน้าขวานอย่างนี้ คนไทยต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น