วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

"ชยิกา" แนะลดความเหลื่อมล้ำทางเพศ เนื่องในวันสตรีสากล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "แซนด์-ชยิกา วงศ์นภาจันทร์" (บุตรสาว นางเยาวเรศ ชินวัตร) ได้โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


ความเท่าเทียมทางเพศจะเกิดขึ้นได้ จากการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เคารพในเสียงส่วนใหญ่ ไม่ละเลยเสียงส่วนน้อย ไม่ปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพของทุกคน เพราะทุกคนมี 1 สิทธิ 1 เสียงเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะหญิง ชาย หรือเพศทางเลือก เราคือคนเท่ากัน
.
ความเท่าเทียมทางเพศ ยังรวมไปถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านระบบรัฐสภา หากเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามามีสัดส่วน ส.ส. มากขึ้น ปัญหาของผู้หญิงไม่ถูกมองข้าม ความเท่าเทียมทางเพศจึงจะเกิดขึ้น ทั้งปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การล่วงละเมิดทางเพศ สิทธิในการดูแลบุตร รวมไปถึงการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น
.
เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2563 ดิฉันขอเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนเข้มแข็ง สามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเพศไปได้ เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกันค่ะ
.
#EachForEqual
#IWD2020

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น