วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

"ชลน่าน" ผิดหวังรัฐ ดูแลกลุ่มเสี่ยงไม่ได้มาตรฐาน

“หมอชลน่าน” แนะรัฐกำหนดมาตรฐานดูแลกลุ่มเสี่ยง หวั่นไทยเข้าสู่แพร่กระจายระดับ3 ผิดหวังรัฐไร้มาตรการดูแล


นายแพทย์ชลน่าน   ศรีแก้ว  รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย  เปิดเผยว่า จาก กรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งยกเลิกศูนย์ควบคุมดูแลแรงงานไทย ที่กลับจากประเทศเกาหลีใต้ ที่มีอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั้ง 232 ศูนย์ โดยให้กลุ่มเสี่ยงสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้นั้น  การดำเนินการของรัฐบาลถือว่าเป็นนโยบายที่ผิดพลาดมาก มาตรการที่รัฐบาลออกมาเป็นมาตรการที่สับสนและเป็นมาตรการที่ไม่ถูกต้อง เพราะรัฐบาลต้องดำเนินการแยกกลุ่มเสี่ยงจากเมืองเสี่ยงจากเดิมที่ทำอยู่ถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้อง แต่ต้องมีการจัดการที่เหมาะสมคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ไปกักตัวเขาไว้เหมือนกับนักโทษ

กรณีที่ปล่อยให้กลับภูมิลำเนาถือเป็นมาตรการที่ดีแต่ต้องดูว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต้องดูเป็นรายๆไป  แต่ล่ะจังหวัดต้องจัดพื้นที่ที่เหมาะสมและมีมาตรการดูแลที่คำนึงความเป็นอยู่ที่ถูกสุขลักษณะด้วย มีความพร้อมในการรักษา มีแพทย์พร้อมดูแลรักษาอย่างมีมาตรฐาน

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวด้วยว่า  นโยบายที่รัฐออกมานั้นต้องมีการกำหนดมาตรฐานกลาง ว่าจะต้องทำอย่างไร หากเป็นผู้ป่วยหรือคนในกลุ่มเสี่ยงต้องจัดการอย่างไร พ่อแม่พี่น้องต้องเฝ้าระวังอย่างไร การควบคุมกักกันตัวต้องทำอย่างไร มีมาตรฐานชัดเจน ต้องปิดกั้นโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อได้

“รัฐบาลกำลังเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเข้าสู่การระบาดระดับที่ 3 คือติดจากคนในพื้นที่สู่พื้นที่ไม่ใช่คนที่มาจากกลุ่มเสี่ยง อยากเตือนว่าทางการแพทย์มอง ไทยกำลังเข้าสู่ระยะที่ 3 แน่นอน  การเฝ้าระวัง ไวรัสโควิด-19 รัฐกำลังเอาชีวิตประชาชนไปเสี่ยง ถ้าบริหารไม่ดีจะแพร่กระจายเร็วมาก ดังนั้นมาตรการโควิด-19 คือฟางเส้นสุดท้ายที่รัฐบาลจะเลือกรักษาชีวิตประชาชนหรือรักษาชีวิตตัวเอง” นายแพทย์ชลน่านกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น