วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563

"นพดล" ชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์ สู้วิกฤติไวรัส

"นพดล" ชี้ประชาชนพร้อมร่วมมือตามที่ภาครัฐเรียกร้อง แต่ภาครัฐต้องทำหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพด้วย


นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ในการแก้ปัญหาการระบาดของโควิด 19 นี้  ตนชื่นชมหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานหนัก ในขณะที่ตนได้ยินผู้มีอำนาจเรียกร้องให้ประชาชนร่วมมือในด้านต่างๆ รวมทั้งการอยู่บ้าน และไม่ไปที่แออัดเพื่อลดการแพร่เชื้อ ซึ่งเชื่อว่าประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐต้องทำงานในส่วนของตนให้เกิดผลสำเร็จด้วย โดยเฉพาะหลังจากที่มีอำนาจตาม พรก ฉุกเฉิน ประชาชนยังมีคำถามและข้อเรียกร้องว่า

1. จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันยังสูง ภาครัฐมีแผนที่เป็นรูปธรรมที่จะทำให้ตัวเลขลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างไร มาตรการต่างๆเช่นการตั้งด่านกระจายไปตามที่ต่างๆได้ผลดีแล้วหรือ การระดมตรวจเชื้อกลุ่มเป้าหมายขนานใหญ่ที่มีผู้เรียกร้องทำไปแล้วหรือยัง?

2. ต้องทำให้ประชาชนสามารถซื้อหาหน้ากากอนามัย เจลและแอลกอฮอล์ ได้ในราคาที่เป็นธรรมและสะดวกกว่านี้ ขอให้แก้ปัญหาให้เสร็จเด็ดขาดเสียทีได้หรือไม่

3. รัฐต้องทำให้หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมั่นใจว่ามีหน้ากาก ชุดป้องกัน PPE และเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆอย่างพอเพียงทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่จะเพิ่มขึ้นตามการคาดการณ์ ถามว่าทำไมยังคงมีข่าวการขอบริจาคหน้ากากอนามัยให้โรงพยาบาลอยู่

4. ผู้ป่วยทุกคนต้องเข้าถึงยาอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม รัฐควรสต็อคยารักษาโควิด 19 ให้พอเพียงทั่วประเทศ ทราบว่าจะซื้อเพิ่มประมาณ สามแสนกว่า เม็ด ถามว่าถ้าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจะพอหรือไม่ ควรเร่งซื้อเพิ่มหรือไม่

5. รัฐต้องให้ประชาชนมั่นใจว่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ขาดแคลน ข่าวเรื่องไข่ไก่สร้างความกังวล รัฐควรดูแลให้ผู้สูงอายุและผู้พิการให้เข้าไปซื้ออาหารและสิ่งของจำเป็นได้ โดยอาจจัดเวลาเฉพาะให้คนเหล่านี้                                           

"นี่เป็นเพียงบางคำถามและข้อเรียกร้องที่ประชาชนต้องการความชัดเจนจากรัฐบาล และหวังว่าเวลาภายใต้ พรก ฉุกเฉิน การแก้ปัญหาจะมีประสิทธิภาพและความสำเร็จมากขึ้น"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น