วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563

"สุดารัตน์" เรียกร้องสิทธิ-ความเสมอภาคของสตรีทั่วโลก

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาดังนี้


“มุ่งส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรีอย่างเสมอภาค เพื่อให้สตรีเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ”

ในวันที่ 8 มีนาคม ถือเป็นวัน #สตรีสากล ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อระลึกถึงการต่อสู้เรียกร้องสิทธิและความเสมอภาคของสตรีทั่วโลก

#พรรคเพื่อไทย เรามีนโยบายที่สนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของสตรีมาโดยตลอด เพราะเรามีความเชื่อมั่นว่า พลังของสตรีทุกคนจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติได้

หน่อยเชื่อว่า หากสตรีทุกคนได้รับการสนับสนุนและถูกพัฒนาให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ สตรีก็จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือครอบครัวและสังคมส่วนรวมได้ ไม่ต่างจากคนเพศอื่น

#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่พรรคเพื่อไทยได้เคยริเริ่มไว้สมัยที่เป็นรัฐบาล คือส่วนหนึ่งของการให้ความสำคัญในการพัฒนาบทบาทและศักยภาพของสตรีอย่างยั่งยืน

หน่อยคิดว่า กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดังกล่าว ควรจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้สตรีได้มีบทบาทหลักในสองส่วน

#ส่วนแรก คือ การสนับสนุนสตรีในบทบาทของความเป็นแม่ เพื่อให้สตรีสามารถดูแลสมาชิกในครอบครัวของตนให้กลายเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพของสังคม และเพื่อให้บุตรหลานเติบโตมาเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

#ส่วนที่สอง คือการสนับสนุนสตรีในบทบาทของการเป็นผู้หารายได้หลักให้กับครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักก็ตาม เพราะหน่อยเชื่อว่า ผู้หญิงสามารถเป็นผู้สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวได้ไม่ต่างจากสามีของตน เพียงแต่ต้องได้รับโอกาสและการสนับสนุนอย่างเท่าเทียมกัน

ขณะที่ส่วนที่สาม ซึ่งถือว่าเป็นบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เดินหน้า อย่างมั่นคงต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นขีดความสามารถของสตรี ที่เป็นกำลังหลักในการทำให้ประเทศพัฒนาก้าวหน้า

#ส่วนที่สาม คือการสนับสนุนสตรีในบทบาทของการเป็นกำลังหลักของชาติ โ​ดยเฉพาะในบทบาทของความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม หน่อยเชื่อว่าสตรีไม่ใช่ช้างเท้าหลัง แต่เป็นช้างที่ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งในฐานะทัพหน้าและผู้ตามที่ดี โดยต้องเพิ่มพื้นที่และโอกาส รวมถึงขยายขีดความสามารถผ่านศักยภาพในตัวตนของสตรีที่มีพลังอยู่ในตัวอย่างมหาศาล

หากสตรีทุกคนได้รับโอกาส และการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากภาครัฐและสังคม ทั้งในด้านการศึกษา อาชีพการงาน สุขภาพ วัฒนธรรม และความเป็นแม่ สตรีก็จะสามารถมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว และจะเป็นพลังที่ช่วยเหลือสังคมให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมในหลายๆ ด้าน

หน่อยเห็นว่า การพัฒนาบทบาทของสตรีเป็นเรื่องที่ภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญ และให้การสนับสนุนทางด้านนโยบายอย่างจริงจัง แต่หน่อยไม่อยากให้รัฐบาลมองว่า การดำเนินการในเรื่องนี้มีเป้าหมายแค่เพื่อต้องการจะเอาใจสตรี แต่อยากให้มองว่า เพราะสตรีคือสมาชิกของสังคมที่มีจำนวนประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งในประเทศไทย ถ้าเราหันมาส่งเสริมให้สตรีมีความรู้ความสามารถ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของตน และได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคเท่าเทียม สตรีก็จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาสังคมและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้

#EachforEqual
#IWD2020

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น