วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

“นพดล” โต้ “ดอน” เพื่อไทยวิจารณ์ร่างฯรธน.อย่างสร้างสรรค์


นายนพดล ปัทมะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีที่นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนปัจจุบัน ระบุว่า ดร.ทักษิณ ชินวัตร วิจารณ์รัฐธรรมนูญโดยไม่เข้าใจเนื้อหานั้น ขอเรียนว่าทุกฝ่ายที่วิจารณ์รัฐธรรมนูญเป็นการติเพื่อก่อทั้งนั้น ไม่ได้ติเพื่อทำลาย และวิจารณ์เพื่อประเทศไม่ใช่เพื่อพรรคตนเอง ดังนั้นรัฐบาล คสช. และกรธ. ควรทำใจนิ่งๆอย่ารีบออกมากล่าวหาและหมิ่นคนอื่นว่าไม่เข้าใจ เพราะทุกคนอ่านภาษาไทยออกและเข้าใจแต่มีสิทธิไม่เห็นด้วยในเนื้อหาหลายประเด็น และต้องขอบคุณกรธ.บางท่านที่บอกให้คนไม่เห็นด้วยอย่าเอาแต่วิจารณ์ ควรเสนอเนื้อหาที่จะแก้ไขด้วย ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้เสนอเนื้อหาที่ควรแก้ไขไปให้กรธ.แล้วแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเช่นเนื้อหาที่ไม่เป็นประชาธิปไตย เช่นการเลือกตั้งที่ให้กาบัตรเดียวไม่สะท้อนเจตจำนงประชาชน การให้เสนอชื่อนายกฯ 3 คน การไม่ให้ประชาชนมีสิทธิเลือกตั้งตัวแทนไปเป็น ส.ว. เนื้อหาที่ทำให้การถ่วงดุลตรวจสอบการใช้อำนาจเสียไปโดยให้องค์กรอิสระที่ไม่ยึดโยงประชาชนมามีอำนาจเกินควรในการถ่วงดุลฝ่ายบริหารที่ประชาชนเลือกเข้ามา ซึ่งควรแก้ไขและประเด็นที่ทำให้การแก้รัฐธรรมนูญแทบเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเพราะต้องได้เสียงจากทุกพรรคที่มี ส.ส.เกิน 10 คน ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในรัฐธรรมนูญฉบับใดในอดีต “ประเทศไทยเป็นภาคีปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เนื่องจากสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสากลและทุกประทศต้องยึดถือและปฏิบัติตาม เนื้อหารัฐธรรมนูญก็ต้องเป็นสากล ไม่มีประชาธิปไตยแบบไทยๆ แต่ร่างของนายมีชัยยังไม่เป็นสากล และควรแก้ไข แต่ถ้ากรธ.เห็นว่าเป็นสากล ช่วยบอกด้วยว่าประเทศใดมีรัฐธรรมนูญเหมือนฉบับนายมีชัยบ้าง ซึ่งไม่ยากเลยที่จะตรวจสอบ นายดอนน่าจะช่วยได้เพราะเคยประจำการหลายปีในอังกฤษ สวิสและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศแม่แบบประชาธิปไตยทั้งนั้น”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น