วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

"ยิ่งลักษณ์" ร่วมยินดี มหาวิทยาลัยชินวัตร และ สภาวิจัยแห่งชาติ อิตาลี ประกาศร่วมมือทางวิชาการ


นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ร่วมแสดงความยินดี และเป็นสักขีพยาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยชินวัตร และ สภาวิจัยแห่งชาติ อิตาลี  Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) or National Research Council, Republic of Italy ประกาศร่วมมือทางวิชาการและ งานวิจัยด้านการเกษตร อาหาร สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ตลอดจนในด้านมรดกทางวัฒนธรรม  ลงนามเตรียมเดินหน้างานวิจัยและพัฒนา   พร้อมต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์จริงทางธุรกิจ

กรุงเทพฯ  ประเทศไทย (12 กุมภาพันธ์ 2016) - เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยชินวัตร หรือ Shinawatra International University (SIU) และ สภาวิจัยแห่งอิตาลี หรือ CNR National Research Council of Italy ณ มหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาคารกรุงเทพ  ถนนวิภาวดีรังสิต  โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรี  และ H.E. Sig. Francesco Saverio Nisio เอกอัครราชฑูตอิตาลีประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน

รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร เปิดเผยว่า CNR สภาวิจัยแห่งอิตาลี ที่มีดำริที่จะขยายความร่วมมือของงานด้านวิจัยมาทางภาคพื้นASIA ได้ตระหนักถึงศักยภาพและโอกาสในการนำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชินวัตร โดยการแนะนำผ่านคุณ Stefano Leandri และ คุณ Carlo Gardella แห่งบริษัท GL Group ประเทศอิตาลี   ทั้งนี้ยังถือแบบการดำเนินการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศอิตาลี ด้านการวิจัย นับเป็นผลสืบต่อเนื่องจากการเยี่ยมเยียนประเทศอิตาลีของอดีตนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ครั้งล่าสุดเมื่อ11-13 กันยายน 2556 ในโอกาส สร้างความสัมพันธ์ของการฑูตไทยกับสาธารรัฐอิตาลีครบรอบ 145 ปี

ความร่วมมือการวิจัยระหว่าง CNR และ SIU มีขอบเขตความร่วมมือ สรุปได้ว่า ความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยชินวัตร และ CNR ครอบคลุมในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเกษตร สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ตลอดจนในด้านมรดกทางวัฒนธรรม  ทั้งนี้กลุ่มงานวิจัยที่จะดำเนินการโครงการวิจัยร่วมกันจะประกอบด้วย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ การศึกษา เมืองอัจฉริยะ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเกษตรและอาหาร  สิ่งแวดล้อม  มรดกทางวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็นต้น ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงกระบวนการของการพัฒนากระบวนงานธุรกิจที่จะทำให้เกิดรูปธรรม ในเชิงพาณิชย์ต่อยอดได้ต่อไป

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) or National Research Council คือ สภาวิจัยแห่งชาติอิตาลี มีการบริหารแบบองค์กรมหาชน  ในปี 2010 มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชั้นนำของโลกที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI จำนวน 5,551 บทความ และได้จดทะเบียนสิทธิบัตร 78 ชิ้น CRN มีงบประมาณ 5 หมื่นล้านบาทต่อปี  มีบุคลากรและนักวิจัยทั้งสิ้น 8,000 คน และเทคนิคเชี่ยนอีก 2,000 คน   CNR มีกิจกรรมวิจัยในแถบเอเชีย ออสเตรเลียเพียง 5% ที่ยุโรป 57% และอเมริกาเหนือ 32%
มหาวิทยาลัยชินวัตร (www.siu.ac.th) เป็นสถาบันอุดมศึกษานาๆชาติภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ มีการเรียนการสอนแบ่งเป็น 7 คณะ คลอบคลุมวิทยาการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การบริหารจัดการธุรกิจ การท่องเที่ยวและโรงแรม นิเทศศาสตร์สมัยใหม่ การสอนภาษาอังกฤษ สาธารณสุข และพยาบาลศาสตร์ มีนักศึกษาจาก 24 ประเทศที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก มหาวิทยาลัยชินวัตรเน้นงานวิจัยระดับสูงที่สร้างขีดความสามารถให้กับประเทศไทยโดยีรายละเอียดใน http://rdc.siu.ac.th       ทั้งนี้  ศูนย์วิจัยและพัฒนา (Research and Development Center) ภายใต้สถาบันเน็กส์ (The Next Institute) เป็นหน่วยงานบริหารจัดการงานวิจัยและพัฒนา โดยมีกลุ่มนักวิจัย 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิจัยเมืองอัจฉริยะ กลุ่มวิจัยการบริหารกระบวนธุรกิจ กลุ่มวิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิจัยการบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัยประชาคมอาเชี่ยนและวันเบลท์วันโรด  และ กลุ่มวิจัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ

Dr.Paolo Annunziato  ผู้อำนวยการ CNR เปิดเผยว่า  รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยชินวัตรในครั้งนี้  เพราะ CNR สนใจที่จะเพิ่มกิจกรรมการศึกษาและวิจัยในภูมิภาคเอเชียให้เพิ่ม มากขึ้น  เพราะปัจจุบันกิจกรรมของ CNR ในเอเชียนั้นนับว่ามีเพียงประมาณ 5% เท่านั้น  ในขณะที่การศึกษา วิจัยของ CNR ในภูมิภาคยุโรปและอเมริกามีสัดส่วนที่สูงกว่ามาก  โดยเล็งเห็นว่าเอเชีย  รวมถึงประเทศไทย  เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง  เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญ  และมีความน่าสนใจในหลายๆ ด้าน  ดังนั้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาในแถบเอเชีย  และการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชินวัตรนี้  จะทำให้เกิดการ พัฒนาต่อยอดที่เป็นประโยชน์ในองค์รวมทั้งกับประเทศไทยและประเทศอิตาลีเองด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น