วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

“ปลอดประสพ” ติงรัฐเลือกปฏิบัติ ต้นเหตุปัญหาพระสงฆ์บานปลาย


ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รักษาการรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตรองนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้รัฐบาลดูแลและให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาหลักของประชาชนชาวไทย ไม่ควรสร้างปัญหาและอย่าให้มีการเลือกข้างโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม หลักกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชนชาวไทย กรณีที่มีการชุมนุมเรียกร้องของพระสงฆ์ในนามของเครือข่ายคณะสงฆ์และองค์กรภาคีพุทธบริษัททั่วประเทศ เพื่อแสดงพลังสนับสนุนให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญ และสนับสนุนข้อเสนอของมหาเถรสมาคม (มส.) ในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในขั้นตอนดำเนินการของรัฐบาล โดยคณะสงฆ์ผู้ร่วมในการชุมนุมมีความเห็นว่า ขั้นตอนของรัฐบาลมีความล่าช้า มีท่าทีที่จะฟังความเห็นของกลุ่มบุคคลที่ต่อต้านมติของ มส. ซึ่งเคลื่อนไหวคัดค้านเรื่องนี้มาโดยลำดับ และดูเหมือนบุคคลเหล่านี้จะมีอิทธิพลเหนือรัฐบาล โดยมีพยานหลักฐานในอดีตที่เห็นความสัมพันธ์ของพระบางรูปกับผู้นำบางคนของรัฐบาล และพระรูปนี้ยังเกี่ยวข้องกับการบุกรุกสถานที่ราชการเพื่อล้มรัฐบาล ซึ่งศาลได้มีคำสั่งในความผิดดังกล่าวไปแล้ว สำหรับการชุมนุมเรียกร้องของพระจำนวนมากในนามขององค์กรต่างๆที่พุทธมณฑลเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 กลับได้รับการขัดขวางจากทหารบางหน่วย จนมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างพระกับทหาร ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเลยในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับได้ว่าเป็นเรื่องร้ายแรง และมีทีท่าจะบานปลาย กลายเป็นความขัดแย้งของชาวพุทธ น่าห่วงใยอย่างยิ่ง ทางออกของปัญหาที่ดีที่สุดคือ การน้อมรับฟังความเห็นของมติมหาเถรสมาคม ซึ่งประกอบด้วยพระเถระผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกาย อันเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ และเป็นองค์กรปกครองคณะสงฆ์ การปฏิบัติตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 แก้ไขเพิ่มเติม 2535 อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชนชาวพุทธ มิฉะนั้นแล้วรัฐบาลจะถูกครหาว่า ไม่ให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนา และเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนาเสียเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น