วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

“นพดล” แนะดีเบต “รธน.” ป้องกันหมกเม็ด-ประชาชนสับสน


นายนพดล ปัทมะ อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่าที่ตนเสนอให้มีการดีเบตระหว่างกรธ. และฝ่ายต่างๆนั้นเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ถกประเด็นต่างๆใน รัฐธรรมนูญว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้มีความเข้าใจและป้องกันการหมกเม็ด เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังสับสนและในสังคมมีความเห็นต่าง การใช้สื่อให้ข้อมูลฝ่ายเดียวของกรธ. อาจเป็นการให้ข้อมูลทางเดียว ซึ่งไม่ได้สร้างการมีส่วนร่วมของฝ่ายต่างๆ จึงอยากให้ผู้มีอำนาจและกรธ. ไปทบทวนข้อเสนอให้มีการดีเบต เพราะจะเกิดผลดีต่อส่วนรวม "พ่อครัวทำอาหารยังให้ลูกค้าวิจารณ์แสดงความคิดเห็นว่าทำอร่อยไหม รัฐธรรมนูญเป็นกติกาที่ต้องใช้บังคับกับทุกคนยิ่งต้องให้ภาคส่วนต่างๆได้วิพากษ์และซักถามเพื่อให้เกิดความกระจ่างและการรับรู้เพื่อที่ประชาชนจะได้นำไปใช้ตัดสินใจว่าจะรับหรือปฏิเสธร่างรัฐธรรมนูญในการลงประชามติ"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น