วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

VoiceTV จัดทัพธุรกิจ ปรับโครงสร้าง-พัฒนาข่าวคุณภาพ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธีรัตถ์ รัตนเสวี ผู้อำนวยการฝ่ายรายการและสื่อดิจิตอล สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ทีวี เผยแพร่เอกสาร ลงนามโดย นายพยุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ระบุว่า สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ทีวี มีเป้าหมายในการเป็นหนึ่งในผู้นำของผู้ผลิตสื่อยุคใหม่ภายใต้แนวคิด Cross Platform Content Provider ทีวีสื่อสารครบทุกช่องทาง ที่ต้องการผลิตเนื้อหารายการทีวีคุณภาพสูงและส่งตรงถึงผู้รับสื่อยุคใหม่ครบทุกช่องทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับชมผ่านสื่อออนไลน์ที่เป็นอนาคตของการสื่อสาร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้รับปรับกลยุทธ์การบริหารและโครงสร้างองค์กร ปี 2559 โดยปรับลดพนักงานลงจำนวน 57 อัตรา เพื่อให้องค์กรมีขนาดที่เหมาะสมต่อการทำงานในภาวะการแข่งขันอย่างสูงมากในธุรกิจทีวีดิจิทัล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารกับพนักงานทั้งหมดให้เข้าใจเป้าหมาย และนโยบายต่างๆ เพื่อก้าวสู่การพัฒนาคุณภาพเนื้อหารายการให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

ในการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดูแลและชดเชยพนักงานที่ถูกเลิกจ้างด้วยความเป็นธรรม ตามกฎหมายแรงงานทุกประการ ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีแผนงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามโครงสร้างองค์กรในปี 2559 อีกกว่า 300 คน เพื่อมุ่งสู่การเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน วอยซ์ทีวี ในฐานะองค์กรสื่อมวลชนองค์กรหนึ่ง ยืนยันและมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นสถานีข่าวคุณภาพสูงสำหรับคนรุ่นใหม่ นำเสนอเหตุการณ์และทุกข่าวสารสำคัญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงได้มุมมองใหม่ๆ เพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า วอยซ์ทีวี ได้เชิญสื่อมวลชนหลายสำนัก ร่วมงานแถลงข่าวทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 10.30-11.30 น.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น